Pris til norsk telemedisin

Pris til norsk telemedisin

Et baltisk prosjekt med norsk støtte får en amerikansk pris for medisinsk kommunikasjon på tvers av landegrenser.

Nasjonalt senter for telemedisin (NST) i Tromsø har som en av hovedpartnerne i det internasjonale prosjektet Baltic eHealth, mottatt hederspris for å ha vist hvordan man kan bruke teknologi i et samfunnsnyttig perspektiv. Prisen deles ut av Computerworld Honors Program og ble overrakt prosjektets representanter i Washington DC, USA.

I dette samarbeidsprosjektet mellom Norge, Sverige, Danmark, Estland og Litauen har man hatt suksess med å kommunisere på tvers av landegrenser, og på den måten nyttiggjort seg ledig spesialistkapasitet på røntgentjenester i sykehus.

Prosjektet er utført mellom et sykehus i Danmark og sykehus i Estland og Litauen hvor man har hatt ledig radiologikapasitet. Røntgenlegene i Estland og Litauen har fått røntgenbilder tilsendt elektronisk via et sikkert helsenett fra Danmark. De har analysert bildene og sendt resultatene i retur til det danske sykehuset. Språkbarrierer ble løst ved at det ble utviklet et spesielt oversettelsesprogram som førte til at legene i de ulike land kunne arbeide på sitt eget språk.

- Et glimrende eksempel på nyttig bruk av telemedisin. Her har grunnidéen vært å få tilgang til faglig ekspertise uansett hvor på jordkloden man er, og uansett når på døgnet man har bruk for den. I dette prosjektet har vi lykkes med å vise at det er fullt mulig å bryte barrierer som landegrenser og byråkrati, sier Line Linstad ved Nasjonalt senter for telemedisin, i en pressemelding.

Redusert ventetid

Resultatene fra prosjektet viser gevinst først og fremst i form av redusert ventetid for røntgentjenester for danske pasienter. Men man fikk også påvist at det er teknologisk mulig å samhandle om pasienter på tvers av landegrenser, og prosjektet har prøvd ut løsninger for å overkomme juridiske problemer ved slik samhandling.

- Ved først å kartlegge hvilke barrierer som i utgangspunktet finnes, fikk man dernest etablert løsninger som fungerer bra, forteller juridisk rådgiver ved Nasjonalt senter for telemedisin, Leif Erik Nohr.

Nasjonalt senter for telemedisin (NST) er et kompetansesenter tilknyttet Universitetssykehuset Nord-Norge HF. NST har som en hovedpartner i prosjektet medvirket med telemedisinkompetanse hovedsakelig innenfor juss og organisasjonsutvikling. Prosjektet ble påbegynt i 2004 og avsluttet i 2007.

Prisen ble tildelt i kategorien ”Organizations Leading the Global IT Revolution” ved en høytidelig seremoni i Washington.

Les om:

IT-Helse