Problemer med e-resepter

Problemer med e-resepter

Legene i Stor-Elvdal har avslørt flere problemer under utprøvingen av elektroniske resepter.

Innføringen av elektroniske resepter testes nå ut på legekontoret i Koppang. Det har ikke vært problemfritt. Ifølge Dagens Medisin ber kommunen nå om et møte med Helsedirektoratet for å rydde opp.

Det er tre måneder siden legekontoret på Koppang i Stor-Elvdal startet testen med eResept. Nå rapporterer legene om flere it-problemer under utprøvingen. Men ifølge de ansvarlige i testkommunen er det ikke bare selve eResept-systemet som er årsak til problemene.

LES OGSÅ: Medisiner på digital resept

– Vi har hatt noen innkjøringsproblemer. Hovedårsakene er innføring av en ny versjon av programmet Winmed og at et nytt kodesystem for resepter ble innført under testperioden. Det forteller virksomhetsleder for helse- og sosialtjenester i Stor-Elvdal kommune, Stein Kjølhamar, til avisa.

Kommunen og Helsedirektoratet skal om kort tid ha et felles møte for å evaluere fremdriften i prosjektet. Målet er å bruke erfaringene fra testkommunen ved utvikling av eResept til bruk i flere nabokommuner senere i høst.

I det kommende møtet med Helsedirektoratet håper han å få avklart status og videre fremdrift for innføringen av eResept på Koppang.

– Systemet var nok ikke så ferdig som vi hadde trodd, da vi sa ja til å være pilotkommune. Innkjøringsperioden har vært lengre og tyngre enn vi hadde forestilt oss, sier Kjølhamar til Dagens Medisin.

Les mer på Dagens Medisin .

Les om:

IT-Helse