Protest mot pasientjournal

Protest mot pasientjournal

Helseministeren i Nederland har fått 330 000 brev av folk som ikke vil ha en elektronisk pasientjournal.

Det er ikke bare i Norge er helsevesenet er i ferd med å digitalisere arkiver og kommunikasjonssystemer. I Nederland står helsesektoren foran et stort prosjekt hvor alle pasientjournaler legges over til elektroniske filer.

Men i landet har personvern en sterk tradisjon, og langt fra alle nederlendere synes dette er en god ide. De siste ukene har helsedepartementet mottatt over 330 000 brev av personer som ikke ønsker at helseinformasjonen legges over til elektroniske pasientjournaler.

Helseministeren Klink meldte tallet i dag til parlamentet, som skal ha en debatt om elektroniske pasientjournaler.

Reserverer seg

Proteststormen har ikke overrasket Klink. Ifølge beregninger som departementet gjorde på forhånd var det forventet at mellom en og to prosent av befolkningen ville utelukke seg fra digitaliseringen av helseinformasjonen. De 330 000 utgjør to prosent og dermed holder protestandelen seg innefor forventningene.

Protestene har blitt levert inn i løpet de siste seks ukene. I begynnelse av november sendte departementet ut et brev til alle adresser i Nederland med svarfrist 15. desember. Her var det en mulighet å reservere seg mot elektroniske pasientjournaler.

Kritisk

Også i Norge er det kritiske lyder mot elektroniske pasientjournaler.

– Myndighetenes innsats er halvhjertet, mener fastlege Regin Hjertholm i Bergen i Computerworlds bilag It-helse.

Den elektroniske pasientjournalen skulle bedre situasjonen for legene, men det viser seg at de bruker mer tid på journalarbeid nå enn da de skrev for hånd. Ikke minst bruker legene mye tid på å lete etter pasientinformasjon i uoversiktlige journaler.

Resultatene kommer frem i en studie som det engelske nettfagtidsskriftet BMC Medical Informatics and Decision Making har publisert. Studien er gjennomført blant allmennpraktikere i Norge av stipendiat Tom Christensen og professor Anders Grimsmo ved Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) ved Det medisinske fakultet ved NTNU i Trondheim.

Les også: - Ineffektivt med ejournal

Les mer om helse i Computerworld Helse .

Les om:

IT-Helse