Pusser opp helsenettverk

Pusser opp helsenettverk

USA investerer 7,5 milliarder kroner i informasjonsdeling i helsevesenet.

Det amerikanske helsevesenet er i krise. Rundt femti millioner amerikanere står uten forsikring, og kostnadene er i ferd med å ta knekken på økonomien. Helse er en av Barack Obamas største oppgaver, og debatten rundt den foreslåtte helsereformen holder høy temperatur.

Teknologi er ifølge Obama en viktig del av løsningen på problemene. Bedre samhandling og bedre flyt av informasjon bidrar til bedre og billigere behandling. Men til tross for at USA har noen av verdens mest moderne sykehus, er størstedelen av helsevesenet håpløst gammeldags.

For å sette i gang en real forbedring har Det hvite hus satt av en stor sum til ny digital infrastruktur. Til sammen pumpes 1,2 milliarder dollar (7,3 milliarder kroner) i helsevesenet.

Informasjonsdeling

I en felles melding forklarer visepresident Joe Biden og helse- og omsorgsministeren Kathleen Sebelius de nye investeringene.

"598 millioner kroner vil investeres i rundt 70 regionale sentre for helseteknologi som kan bistå it-avdelingene i sykehus med anskaffelse og implementering av systemer for elektroniske pasientjournaler."

Ytterlige 564 millioner dollar går til teknologi for informasjonsdeling i helsesektoren.

David Blumenthal, nasjonal koordinator for helse og it i USA, sier at dette er starten på utvikling av et nasjonalt, privatisert nettverk for å sikre elektronisk pasientinformasjon.

- Dette hjelper leger og annet helsepersonell å få tilgang til elektroniske journaler, og bruke dem for å forbedre behandlingskvaliteten for pasienter, og kutte ned på unødvendig bruk av tid og ressurser, sier han ifølge Computerworlds internasjonale nyhetstjeneste.

Mer bredbånd

Løftet i helsesektoren er en del av krisepakken som ble godtatt av Kongressen tidligere i år. I denne pakken ligger hele 7,2 milliarder dollar (43 milliarder kroner) til oppgradering av den digitale infrastrukturen i landet.

Brorparten av pakken skal sikre at flest folk i USA får tilgang til bredbånd, som anses som et viktig ledd i både sikkerhet og opplæring i landet.

I tillegg sluses 2,5 milliarder dollar gjennom landbruksdepartementet til jordbruksområder for å bygge ut bredbånd til bøndene.

Les mer om helse og it på Computerworld Helse.

Les om:

IT-Helse