Russisk interesse for norsk helse-it

Russisk interesse for norsk helse-it

Vil bruke norsk it til å løse helseproblemene i Russland.

Parallelt med statsbesøket til den russiske presidenten Dmitrij Medvedev foregår det en rekke andre møter mellom Norge og Russland. Et av dem omhandler bruk av teknologi i helsesektoren.

Det var IKT-Norge som mandag fikk presentere norske ehelse-løsninger for den russiske delegasjonen. Fokus var på "transforming technologies", og både systemer og enkeltløsninger ble presentert.

Ifølge Fredrik Syversen, som holdt foredraget, er interessen i Russland stor for helsesektoren. Landets helsevesen trenger en omorganisering.

- Medvedev ble vel valgt blant annet for å reorganisere helsesektoren. Det er ekstremt mange ansatte i russisk helsesektor, men det er ikke sikkert russerne få så mye ut av det, sier han.

Mobile løsninger

Det var rundt 60 deltagerne på seansen, rundt halvparten fra Russland. Det var både delegater fra offentlige myndigheter, fra næringslivet og fra universiteter. Ifølge Syversen ble presentasjonen godt mottatt av russerne. Videre oppfølging er nå mulig.

- Vi fikk noen tilbakemeldinger om at de sliter med samme utfordringer som oss. Samtidig har de en annen situasjon. Landet er enormt, de har en del store helseproblemer og det er dårlig bredbåndsdekning, sier Syversen.

Det medfører at landet må se på andre løsninger.

- Mobiltelefoner kan bidra mye. Når man skal være raskt til stede og hente ut informasjon er det vanskelig hvis det finnes få pc-er og lite bredbånd. Derfor kan Russland hoppe over pc-løsninger, og gå direkte på mobile løsninger, forteller Syversen.

Sparer liv

Han viser blant annet til en løsning for ambulanser som er utstyrt med en videokonferanseløsning fra norske Tandberg, og som brukes i Russland i dag. Med dette systemet kan man kontakte spesialister i Moskva, både i akuttsituasjoner eller ved vanlige konsultasjoner. Tandberg-løsningen bruker satelitt og fungerer dermed uavhengig av det tradisjonelle bredbåndstilbudet.

- Det er kult at en norsk løsning brukes der. Ambulanser som kjører rundt med Tandberg-utstyr er en betydelig forbedring av situasjonen. Ifølge helsetjenestens egne ord har løsningen spart mange liv, sier han.

- Tror du det er et reelt marked for norske it-løsninger i Russland?

- Ja, absolutt. Også norske Changetech tilbyr websider mot røyking og drikking, to store helseproblemer i Russland. Jeg tror norske aktører har gode sjanser der, sier Syversen.

Les om:

IT-Helse