Samler sykehus og småbedrifter

Samler sykehus og småbedrifter

Oslo Medtech bygger nettverk for bedrifter innen helseteknologi.

Det er en billig klisjé å snakke om hva Norge skal gjøre "etter oljen", synes Kathrine Myhre i Oslo Medtech. Uttrykket brukes så mye at det har gått tomt for innhold.

Likevel må vi jo satse på utvikling av et nytt næringsliv, der kompetanse, teknologi, etterspørsel og næringsutvikling står i sentrum, mener hun. Medisinsk teknologi og ehelse er et slikt kompetanse- og bransjeområde.

- Norge har vært svært flinke innen olje og offshore. Hvorfor ikke gjenta denne suksessen innenfor medisinsk teknologi og ehelse? Vi må imidlertid bli flinkere til å industrialisere kunnskapen og teknologien vår. Vi må også bli bedre på å markedsføre norske løsninger, produkter og tjenester internasjonalt, sier hun.

Hun sammenligner nordmenn med amerikanere.

- I USA er næringslivet veldig gode på å markedsføre løsningene sine. Det sies at når amerikanerne selger, tilbyr de 20 prosent teknologi – de resterende 80 prosent er markedsføring. I Norge er det omtrent omvendt. Vi er innovative og har mye god og unik teknologi, men vi er ikke like flinke til å markedsføre oss, sier Myhre.

Pasientnære oppgaver

Det er denne jobben Oslo Medtech, som Myhre er leder for, skal bidra til. Oslo Medtech er en nettverksorganisasjon med fokus på å få produktene ut av skapet og inn på markedet, både i Norge og internasjonalt.

Oslo Medtech tar utgangspunkt i fremtidens helseperspektiv, med en befolkning som blir eldre og der flere har livsstils- og kroniske sykdommer, samtidig som antallet yngre mennesker tilgjengelig for arbeid i helsesektoren blir færre, og helsebudsjettene øker. Gjennom å ta i bruk teknologi og brukerorienterte løsninger, for eksempel innenfor monitorering, overvåking og diagnostisering -eller såkalte "trådløse pasientområder" - kan de menneskelige ressursene i helsesektoren prioriteres for pasientnære oppgaver.

Med bakgrunn i dette sceneriet ble Oslo Medtech opprettet som en avlegger fra It-Fornebu Visjon, med tanke på å bygge et nettverk for bedrifter med medisinsk-teknologisk bakgrunn.

- Ved å samle medtech- og ehelse-bedrifter innen regionen, blir Oslo Medtech en katalysator for regional innovasjon og for å dele kunnskap og ressurser, sier Myhre.

Fy-fy

Viktigst for Oslo Medtech er å se mulighetene i samfunnsutviklingen, både i helsesektoren og i teknologibransjen.

- Helsesektoren er i stor endring. Gjennom å etablere et godt samarbeid mellom bedriftene, forskningsmiljøene og sykehus, kan vi skape innovasjon og nytt næringsliv, sier Myhre.

Uten gode rammebetingelser blir det vanskelig for norske bedrifter å lykkes med å utvikle ny teknologi, produkter og tjenester for et internasjonalt marked.

- Det er mye god teknologi i Norge, og mange små selskaper som driver frem nye løsninger. Men derfra til å bli en nasjonal og internasjonal partner til helseaktørene, og få produktet på et internasjonalt marked, er en lang vei. I Norge er det litt fy-fy at helsevesenet og bedrifter samarbeider i produktutviklingsprosessen, men jeg tror det er riktig vei å gå.

Norge gjør det vanskelig for sine næringer, mener Myhre. Noe så enkelt og nødvendig som testing av nye produkter og medisiner er veldig vanskelig her i landet. Finansiering er heller ikke lett i Norge, les mer på neste side!

Les om:

IT-Helse