Satser på it-helse i Europa

Satser på it-helse i Europa

I dag åpner World of Health IT i Wien. Men de fleste norske deltagerne startet allerede i går.

Europa har lenge hengt etter USA når det gjelder satsing på it i helsesektoren. Dette ønsker EU og mange andre aktører å endre, og i fjor ble den europeiske konferansen World of Health IT holdt for første gang. Årets versjon, som starter i dag, holdes i Wien.

Mandag samlet mange av deltagerne seg allerede for faglige symposier. Blant dem er Cornelia Ruland fra Rikshospitalet, som på to av de tre seminarene kunne vise frem en del av forskningen hun holder med på i Oslo. Det handlet mest om hvordan pasienten gjennom it-styrt tilleggsinformasjon kan bli mer sentral i behandlingsopplegget, noe som ifølge Ruland gir bedre resutlater for både pasienter, sykepleiere og leger.

I andre foredrag ble det vist eksempler fra sykehus og offentlige helseforetak fra England, Frankrike, Tyskland og vertsnasjonen Østerrike.

Glenn Kenneth Bruun, it-sjef på Rikshospitalet, er med i konferansens organisasjonskomité.

- Meningen er å samle flest mulig interesserte på dette området fra Europa, og i år har vi også mange deltagere fra Asia. I fjor besøkte 1650 personer messen, og i år regner vi med å gå over 2000. Det er vi godt fornøyd med.

Asias inntog i det euroepeiske it-helsevesenet ble vist i åpningstalen, som ble avholdt av Fatma Abdulla fra Dubai. Dubai er landet i verden som satser mest penger på it og helse.

Norge er også representert av seks deltagere fra Nasjonal senter for telemedisin i Tromsø.

I november vil det være et fyldig sammendrag av konferansen i Computerworld og Dagens Medisin.

Les om:

IT-Helse