Savner flere kvinner i forskningen

Savner flere kvinner i forskningen

Det er mange kvinner i helsesektoren. Men få som driver med it.

I mars leverte fire kvinner en søknad til Universitets- og høgskolerådets komité for integreringstiltak. Penger fikk de, og «Forskernettverk for kvinner i helseinformatikk» ble et faktum med 50.000 kroner i støtte.

- Hovedformålet vårt er å etablere en brukerstyrt arena der kvinnelige forskere som arbeider innen helse og informatikk kan møtes og knytte kontakter, sier én av de fire, Berit Brattheim, stipendiat ved NTNU.

Et annet hovedmålet er å løfte frem bredden innen helse-it.

- Det er jo mange som sier de jobber innenfor helse-it, men mange jobber med forskjellige biter. Vi er tverrfaglige.

Jevnlig lokalkontakt

Det er langt mellom kvinnene på informatikksiden av helse-it. Og innen ledelse og administrasjon få kvinner som deltar, sammenlignet med antall kvinner i helseprofesjonsyrket. Det er også langt mellom kvinnene i vitenskaplige stillinger, for eksempel førsteamanuensiser og professorer, på flere teknologifakulteter ved NTNU.

- Det er en motivasjonsfaktor å få penger til å lage et slikt nettverk, slik at vi kan bli bedre kjent for andre i miljøet. Vi har en erfaringsutveksling og fagutveksling via jevnlig lunsj og frokost lokalt, sier Brattheim.

Vil ekspandere

Hun forteller at nettverket gjerne vil vokse regionalt, nasjonalt og internasjonalt på sikt. På Helseinformatikkuka i Trondheim i slutten av september hadde de blant annet et miniseminar der det også var med en foredragsholder fra København.

- Vi skal snart på et studiebesøk til København, forteller Brattheim.

Prosjektet løper i første omgang frem til 2010.

- Det er jo begrenset hva vi rekker på et år, og vi vet ikke hvordan vi fører det videre, men vi vil forsøke å komme over landegrensene, sier Brattheim.

NYHETSBREV OM HELSE OG IT.

IT-Helse