Sikrer medisiner med data

Sikrer medisiner med data

Betanien Hospital i Skien tar i bruk datastyrte medisinautomater fra et norsk selskap.

Med datastyrte medisinautomater fra Health Tech AS vil Betanien Hospital i Skien, som første sykehus i Norge, automatisere medikamenthåndteringen. Resultatet de håper på er økt kvalitet, redusert svinn og reduserte kostnader. Kontrakten er gründerselskapet Health Techs første i Norge.

Det norske selskapet Health Tech ble etablert i 2004 og tilbyr elektroniske løsninger for lagring av medikamenter og medisinsk forbruksmateriell til helsevirksomheter. Løsninger som består både av programvare og fysiske installasjoner. I første omgang har Health Tech rettet seg inn mot å tilby datastyrte medisinautomater til norske og nordiske sykehus.

I fjor fikk selskapet en kontrakt med Apoteket AB i Sverige, og nylig signerte de sin første norske kontrakt med Betanien Hospital i Skien.

Fotfeste i Norge

- Dette er en svært viktig strategisk avtale for oss, nå har vi fått et fotfeste også i det norske markedet. Betanien Hospital investerer nå i en medisinautomat som skal integreres med sykehusets pasientjournalsystem og sykehusapotekets medikamentsystem. Sykehuset vil dermed få betydelig kvalitetsforbedringer i medikamenthåndteringen. Foreløpig skal Betanien ta i bruk vår logistikkløsninger på en av sykehusets tre avdelinger, sier daglig leder Harald Lysdahl i Health Tech i en pressemelding.

Medisinautomaten sikrer registrering av hvem som tok hva, til hvilken pasient, med hvilken dosering, hvilken lege som skrev ut medisinen osv. Løsningen er i bruk på over et førtitalls europeiske sykehus.

- På sykehus er det pasienter som får veldig mange og ulike medisiner. Medikamenthåndteringen er stort sett manuell og derfor også svært ressurskrevende, sier sykehusdirektør Terje Danielsen ved Betanien Hospital.

Health Tech merker økende interesse for sine løsninger blant norske sykehus, og selskapet er i dialog med flere sykehus.

IT-Helse