Sjekker epost hver time

Sjekker epost hver time

Fastlegen Trond Orlin har i over tre år brukt elektronisk kommunikasjon med sine pasienter.

Siden februar 2008 har St Olavs Medisinske i Oslo brukt Profdocs nettbaserte system Vinmed, som gjennom tjenesten Mindoktor.no gir mulighet til direkte kommunikasjon mellom leger og pasienter. Systemet ble i sin tid valgt nettopp fordi det hadde denne funksjonen.

- Vi håpet det ville være avlastende for oss. Spesielt med nettbasert timebooking, forteller Orlin.

Hos St Olavs Medisinske kan man, i tillegg til vanlig telefonbestilling, klikke på time på en kalender og bestille direkte. Orlin legger for hver uke ut ca. 20 åpninger i kalenderen, omtrent en fjerdedel av alle pasientbesøk.

I tillegg kan pasienter velge å ha direkte kontakt med Orlin på sikret epost.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Sjekker stadig epost

Når pasienter kommer første gang, forklarer jeg dem hvordan det fungerer, og så kan de selv bestemme om de ønsker å benytte seg av det. De får tilsendt passord på SMS.

- Hvordan reagerer de ?

- Mange er strålende fornøyde. Med dette slipper de telefonkøen som ofte oppstår når flere ringer samtidig. For min del kan jeg svare når det passer meg, slik at de får et godt svar. Vi sparer tid i begge ender, sier Orlin.

Han forteller at han flere ganger timen er innom innboksen, mellom to konsultasjoner eller i pausene, eventuelt på kvelden. Dette gjelder ikke bare henvendelser fra pasienter, men også røntgensvar, epikriser, meldinger fra sykehus og andre leger, som alle kommer inn i samme system.

- Dette er en god løsning, sier han.

Ikke problematisk

Pasienten får klare retningslinjer om hva de kan skrive. Alt de sender kommer direkte og ordrett inn i journalen. Det medfører at de fleste tenker tenker nye gjennom hva de skriver, ifølge Orlin.

- Et argument man ofte hører er at leger vil bli oversvømt av usaklige henvendelser, slik at de ikke kan jobbe normalt. Hva er din erfaring?

- Jeg ser den faren, men har ikke opplevd dette som problematisk i det hele tatt. På de travleste dagene får jeg åtte til ti meldinger, inkludert reseptforespørsler. Hvis pasienter kommer med usakelige ting, ber jeg dem om å komme til en time, sier han.

Et annet kjent problem rundt epostkontakt er betalingen. De fleste fastleger får betalt for antall pasienter de fysisk har hatt innom kontoret. Hos St Olavs Medisinske får Orlin betalt det samme for epostkpntakt som for en telefonsamtale. Dette dekkes av Helfo (Helseøkonomiforvaltning), slik at tjenesten er gratis for pasienter.

- Jeg ser egentlig ingen ulemper med dette. Den eneste svakheten er at jeg ikke kan sende epost selv. Pasienten må initiere kontakten, så kan jeg svare på det.

Meld deg på Healthworld-konferansen her!

Pasientvennlig

- Hva vil du si til andre leger som ikke bruker dette, og som til og med er skeptiske?

- At hvis du passer på å oppdra dine pasienter, vil dette gi enn lettere arbeidsdag. Det er ingenting å bekymre seg for. Dette er mye enklere og mye mer pasientvennlig, sier Orlin.

- Endrer dette rollene mellom lege og pasient?

- Nei, det tror jeg ikke. Dette er en dialog som også foregår ellers, men på denne måten blir den mer smidig. Tilbakemeldingene fra brukerne er bare positive.

Les om:

IT-Helse