Slakter datakvalitet i helsevesenet

Slakter datakvalitet i helsevesenet

Teknologirådet mener fritt sykehusvalg er en bløff og krever mer åpenhet.

Underdirektør Terje Kili i Forbrukerrådet er frustrert over norske helsemyndigheters manglende oversikt og manglende informasjon om behandlingskvaliteten i den norske helsesektoren.

Det er nå seks år siden Forbrukerrådet etterlyste bedre og offentlig tilgjengelige data for kvaliteten i helsevesenet, men lite har endret seg siden den tid.

- Det må kunne kalles en skandale, sier Kili til VG.

Må få ansvar selv

Fredrik Syversen i IKT-Norge, og leder for Ehelseforum, har i lengre tid etterspurt mer åpenhet rundt behandlingsdata.

- De siste dager oppslag i VG er sterke bevis på at det er langt på overtid å la pasienten få tilgang til sin journal elektronisk. Vi har ikke et transparent helsevesen i Norge i dag, hvor pasienten kan ta beslutninger basert på kvalifisert informasjon.

Ifølge Syversen er det på tide at pasienten selv får ansvar.

- Det første vi bør gjøre er å la pasienten få vite hva som gjøres, eventuelt ikke gjøres med vedkommende. Når helseportalen åpner om en måned, må det raskt tilrettelegges for innsyn i egen journal. Det er åpenbart at pasienten må føre tilsyn selv, mener Syversen.

Teknologien har kommet langt nok for å takle disse oppgavene.

- Når det gjelder kvalitetsregistre og informasjon om helsetilbud, er ikke problemet it, problemet er at det ikke rapporteres inn, og det som rapporteres inn, er ofte ikke tilgjengelig for pasient og pårørende, avslutter han.

Relevant informasjon

Også Åse Kari Haugeto i Teknologirådet mener at teknologien er i stand til å løse en del av problemene, og skape større åpenhet om helsetjenesten, men at det til nå har strandet på politisk vilje. Teknologirådet har kritisert ”Fritt sykehusvalg”, en tjeneste som skal gi nordmenn mulighet til å selv velge i hvilket sykehus de ønsker behandling.

- Dette er en bløff. For å kunne velge må man ha informasjon som man kan basere seg på. Det gjelder både når man velger sykehus, og når man velger fastlege. Dette får ikke pasientene i dag, sier Haugeto.

- Men hvilken informasjon trenger vi som pasienter?

- Teknologirådet har anbefalt hvilken type informasjon pasienten trenger for å få innsikt i kvaliteten på de behandlingstedene man velger mellom. Når man skal på sykehus, trenger man å vite noe om den avdelingen man skal legges inn på. Har man en kneoperasjon, er det lite interessant med data fra fødeavdelingen, sier Haugeto.

Det er derfor heller ikke interessant å rangere sykehus generelt, det hele handler om relevante data som er rettet mot pasientenes behov for informasjon. Om fastlegene får vi i dag ikke vite noen ting. På nettet finnes ingen annen informasjon enn det som måtte være lagt ut på diverse blogger eller diskusjonsforum, et tilfeldig utvalg av andres erfaringer og synspunkter.

- Det er helt uforsvarlig. Det kan være veldig useriøst, sier Haugeto.

Lik Tripadvisor

Problemet er å samle inn og videreformidle informasjon, men dette kan delvis gjøres veldig enkelt, mener Haugeto.

- Når det gjelder pasienttilbakemeldinger kan enklet svarskjema legges ut i den nye Helseportalen. Det blir litt som Tripadvisor, hvor man på standardspørsmål kan gi en score mellom én og seks.

- Så dette er ikke vanskelig?

- Nei, dette er ikke hokuspokus, det er helt vanlig internetteknologi som mange bruker. Det eneste vi må tenke på er at hvis man gir rom for kommentarer i fritekst må det være et redaksjonelt ansvar for personvern i tilfelle krenkelser, mener Haugeto.

En annen type informasjon som trengs er objektive kvalitetsmålinger eller indikatorer, som gir et mer objektivt klinisk perspektiv.

- Innsamlingen av disse dataene må også planlegges av myndighetene. Et av problemene er i Norge at vi ikke har standardiserte journalsystemer man kan trekke ut slike data fra. Mens Sverige samler inn godt over hundre indikatorer, har vi i Norge bare noen få. Informasjonsgrunnlaget må bli bedre, sier hun.

- Både Sverige og Danmark har kommet mye lengre med dette. Har Norge sovet i timen?

- Regjeringen har ikke tatt på alvor at også pasientene trenger kvalitetsdata . Vi har egentlig en veldig god pasientrettighetslov i Norge, men den følges ikke opp.

- Krever dette politiske beslutninger?

- Det krever smarthet. Når Sverige og Danmark allerede har gode kvalitetsmål på plass, kunne vi vel lånt litt fra dem? Hvorfor ikke gjøre det enkelt? Det kan da ikke være så dårlig i våre naboland at ikke vi også kan bruke det?

Les om:

IT-Helse