Slik fungerer Ipad på sykehus

Slik fungerer Ipad på sykehus

Tre av fire ansatte mener de får mer tid med pasientene ved bruk av nettbrett på sykehus i USA.

Bruk av nettbrett kan hjelpe helsepersonell i et sykehusområde å jobbe mer effektiv, ha mindre stress og mer tid til direkte kontakt med pasienter. Det kommer frem i en spørrerunde gjort på Chicago universitetet etter introduksjon av Ipad-er.

University of Chicago (UiC) har et stort opplæringsprogram for medisinske yrker, der klinisk arbeid og forskning er tett integrert. Studentene bor på universitetets campus og har intensiv opplæring i ulike medisinske retninger.

For over et år siden bestemte UiC seg å dele ut nettbrett til 115 av de medisinske praktikanter. Resultatene er oppløftende. Tre av fire mener de har blitt vesentlig bedre å takle oppgavene ved hjelp av Ipad-en.

Aksesserer pasientjournaler

Det var i november 2010 at universitetet skaffet seg 115 stykker av Apples nettbrett. Praktikantene fikk gjennom brettet mulighet til å aksessere elektroniske pasientjournaler, tilgang til sykehusets system å bestille laboratorietester, og mulighet å finne frem til medisinske publikasjoner og oppslagsverk.

Ifølge undersøkelsen, som er publisert i Archives of Internal Medicine, opplever praktikantene at nettbrett minsker antallet forsinkelser i pasientbehandling, bidrar til bedre oversikt over pasientinformasjon og hjelper dem å lære mer effektiv.

Strømlinjer prosessene

Universitetsykehuset brukte 650 dollar per Ipad, inkludert forsikring, beskyttelsesdeksler og programvare. Det er mot dagens kurs cirk 3750 norske kroner.

Nettbrettene har tilgang til sykehusets trådløse nettverk. Det var ikke tillatt å lagre pasientinformasjon på selve brettene, som også var passordbeskyttet.

Før Ipad-ene ble delt ut, klagde praktikantene om økende arbeidsoppgaver og for lite tid til å sette seg ordentlig inn i både jobb og læring. Mye av hverdagen gikk bort med oppdatering av journalene, annen dokumentasjon og bestilling av tester. Det gikk på bekostning av kontakttid med pasienter, og også begrenset timene med selve opplæringen.

Les også: Leger er hekta på nettbrett

Før nettbrettinnføringen opplevde de medisinske ansatte at implementering av elektronsike pasientjournaler faktisk fjernet dem mer fra pasientene. Oppgavene med å føre inn data ledet til at de ansatte måtte finne en pc for å dokumentere arbeidet og bestille tester, som gikk på bekokstning av tiden ved sengekanten.

- Medisinsk personell møter en voksende arbeidsmengde i en tett tidsregulert hverdag. De bruker mye tid på å ferdigstille dokumentasjon og oppdatering av pasientjournaler. Denne studien indikerer at mobile datamaskiner kan strømlinje en del av disse prosesser, sier, Dr. Bhakti Patel ved Chicago School of Medicine.

Oppløftende

På spørsmål svarte 90 prosent av praktikantene at de brukte nettbrettet daglig i sine vanlige arbeidsoppgaver. Nesten fire av fem, 78 prosent, svarte at Ipad-en gjorde dem mer effektive. Hele 68 prosent mener at nettbrettet bidrar til å unngå unødvendige forsinkelser i pasientbehandlingen.

Forskere har også samlet inn data direkte fra pasientjournalene for å sammenligne bestilling av ulike tjenester på sykehuset. Det visste seg at praktikantene fikk bestilt vesentlig tidligere (fem prosent mer før kl 07.00 og åtte prosent mer før 13.00).

- Det er oppløftende at denne teknologien kan forbedre pasientbehandlingen og forbedre rutinene I en presset hverdag, sier Dr. Christopher Chapman i forskningsrapporten.

Les også: Krever satsing på nettbrett

IT-Helse