Slik vil de stoppe journalsnoking

Slik vil de stoppe journalsnoking

Mønstergjenkjenning settes inn for å avsløre mistenkelige oppslag i pasientjournaler.

Digitaliseringen av helsesektoren medfører en rekke utfordringer for personvernet. Før sommeren førte forslag om samhandling og tilgang til helseinformasjon på tvers av systemer og helseforetak til heftige debatter. Største argumentet mot friere flyt av helseinformasjon er bekymringen at dette vil føre til pasientsnoking, og at uvedkommende enkelt skal få tilgang til våre mest private opplysninger.

Dette tar it-leverandørene stadig mer høyde for. Nå er det Sas Institute som vil bruke sine analyseverktøy for å avsløre uautoriserte oppslag i pasientjournaler.

- Vi har jobbet mye sammen med det kliniske miljøet i helsesektoren. Vi la merke til diskusjonen før sommeren, at det er sikkerhetsproblemer rundt å skaffe det kliniske miljøet informasjonen de trenger. Personvern er veldig sentralt her, sier Odd Inge Hellesylt, salgsdirektør og ansvarlig for offentlig sektor i SAS Institute, til Computerworld.

Mangler resurser

Sas Institute har lang erfaring med å trekke ut informasjon av store datamengder. Sykehus opererer med enorme datamengdene og mangler ofte tid og ressurser til for å gjennomgå alt.

- Vi har gjort mye arbeid i bank og forsikring. Vi går en annen vei enn de fleste andre, og baserer oss på mønstre i dataene som kan peke på avvikende hendelser, sier Inge Krogstad, direktør for strategi og forretningsutvikling i selskapet.

Mønstergjenkjenning baseres på muligheten til å skille ut mistenkelige oppslag i pasientjournaler basert på atferdsmønstre.

- Øyet ser ikke skjulte mønstre , men det gjør vår analysemotor sier Krogstad.

Analysemotoren fôres med regler som bobler opp fra data. Deretter snevres mistenkelige oppslag ned til en mengde som er håndterbar i forhold til manuell gjennomgang.

- Vi har sett at dette fungerer i bransjer som bank og forsikring, og tror det vil også kunne bidra til bedre personvern i helsevesenet,

Skalerbar

Løsningen er ny og unik for Norge, selv om andre land streber med samme problematikk. Den kan tilpasses lokale behov.

- Sykehusene har en egen strategi. Dette analyseverktøyet la seg tilpasse, slik at det kan endres underveis, sier Krogstad

Norske sykehus er pålagt å ha kontroll på behandlingen av pasientopplysninger og hvordan disse opplysningene benyttes. Det betyr de har et uttalt ansvar for å gjennomgå journallogger for å kontrollere at helsepersonell til enhver tid håndterer pasientopplysninger i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

- Men det forutsetter at dataene settes sammen fra alle aktuelle kilder og struktureres, sier Hellesylt.

Sas Institute tilbyr nå teknologien for databearbeiding og analyse, ressurser med relevant spisskompetanse og erfaring fra lignende problemstillinger. Løsningen la seg bruke sammen med andre systemer.

- Ja, vi er uavhengig av datakildene, dette analysesystemet har ingenting å gjøre med de fysiske systemer man bruker, forklarer Krogstad.

Fokuset er å rapportere i etterkant, hvis det er en mistanke om at noen har snoket. Systemet er ikke ment for å stenge ut helsefolk automatisk. Som "mistenkelige" mønstre kan det tenkes at en lege slår opp pasientjournaler av andre pasienter, eller en sykepleier logger seg inn i områder den ikke skal være. Slike hendelser vurderes av systemet og meldes til ansvarlige, som kan ta der derfra.

- Vi har gjort mye erfaring fra andre kompliserte bransjer, som har mange likhetstrekk med helsevesenet, sier Hellesylt.

Les mer om helse og it på Computerworld Helse .

Les om:

IT-Helse