Slovenia har kommet lengre enn Norge

Slovenia har kommet lengre enn Norge

Norsk helsevesen sitter fast i gamle strukturer og gammel teknologi, mener representanter fra Helse Sør-Øst.

Mange i Norge mener at landet er blant de fremste på digitalisere helsevesenet. Men debatten på helseseminaret "Helse trenger IKT og koordinering" viser at flere eksperter fra ulike ståsted har sin tvil om hvor fort det egentlig går.

Ketil Are Lund, konst. it-direktør i Helse Sør-Øst og med i prosjektederforum Nasjonal IKT, forteller i et innlegg om Nasjonal IKT og myndighetskrav at det er mange fallgruver å gå i. Nasjonal IKT er et initiativ for å få de ulike helseregionene til å samarbeide, noe som ifølge Lund fungerer bra etter en tung start.

- Vi har vedtatt en felles it-strategi, og har vært med å etablere helsenettet. Mye handler i fremtiden om samhandling og standardisering. På områder som systemarkitektur, EPJ og kjernejournaler må det gjøres gode grep, sier han.

En god systemarkitektur er ifølge Lund grunnleggende. Helsevesenet og teknologi endrer seg i høy fart, og å bygge på systemer som ikke er fleksible er å kaste ut penger av vinduet.

- Vi trenger god støtte til prosessene. Det gjøres en bra jobb, men vi må greie å endre oss fortere enn det vi gjør nå, hvis vi ønsker å henge med. Nå sitter vi for mye fast i gammel struktur og gammel teknologi, sier han.

Pussig

Abelia har organisert seminaret i samarbeid med Helsedirektoratet, og med 120 påmeldte på listen blir det en god blanding av helsevesenet og it-bransjen. Blant foredragsholdere er Ellen Strålberg fra Helsedirektoratet, Sissel Skarsgård fra Sykepleierforbundet, som snakker om ELIN-k-prosjektet, og Christine Bergland fra Nav. Bransjen representeres av Tor Arne Viksjø i Dips og Sverre Flatby i Forefront Inovation.

Det er Flatby går kraftig ut mot den etablerte ideen om at Norge er fremst i verden når det gjelder innføring av teknologi i helse. Enda verre mener han er det at dette er grunnen at de fleste i helsesektoren dermed lukker øyne for hva som skjer i utlandet.

- Det er pussig vi ikke har grep om hva slags muligheter ligger ute i verden. Vi blir litt fanget av mentaliteten i Norge, hvor vi skal gjøre alt selv, og alle skal ha sin egen løsning, sier Flatby.

Ellen Strålberg, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, på Abelias helseseminar (Foto: Abelia)

Flatbys Forefront Innovation er et investeringsselskap i helse-it som har kontakter i hele Europa. Ifølge Flatby har Slovenia på en del områder kommet mye lengre enn Norge, men er det få som tror på han når han forteller det.

En av de viktigste elementer i løsninger som fungerer og ikke koster unødvendig mye er at brukerne tas med i utviklingen.

- Ellers havner vi opp med en bunke rapporter frem til månen, og en bunke faktureaer fra konsulenter opp til Jupiter, sier han.

250 årsverk

Christine Bergland i Nav er til dels enig med Flatby om at det er mye tenkning i det små i Norge.

- Vår kultur er slik at vi har hver sin egen gård, hver sin egen traktor, og hver sitt eget it-system, sier hun.

For Nav betyr det blant annet at innføring av elektronisk sykemelding tar mye lenger tid enn nødvendig.

- Det brukes 250 årsverk å pønsje sykemeldinger som er håndskrevet. Bare 25 prosent av legene gjør dette elektronisk, og det er ulike grunner for det. Noe av årsaken ligger i kostnader av helsenettet, noen ligger hos legene som ikke er interessert, og noen ligger i dataproblemer, sier hun.

Generelt roser flere ELIN-k-metoden, som har gitt kommunene en prosessmetode å starte større it-prosjekter som støtter samhandling. Metoden gis både kommunene og leverandørene et organisatorisk og økonomisk rammeverk for igangsette digitaliseringsprosjekter.

Kamp om folk

- Vi er veldig fornøyd med dette seminaret, det viser hvor viktig det er at bransjen og helsevesenet kan snakke sammen, sier seminarleder Rune Foshaug i Abelia.

Abelia har satt helse høyt på agendaen, fordi it i helsesektoren er i ferd med å bli en viktig del for kunnskapsnæringen i Norge.

- Vi satt i gang med eBrustad-rapporten, som var en analyse av digitaliseringen av helsevesenet. Men det er for enkelt i lengden å være kritisk, vi ønsket å bidra med noe mer konstruktivt. Slik fikk vi kontakt med Helsedirektoratet som var med å organisere dette seminaret, sier Foshaug.

Og det samarbeidet trengs i fremtiden. Abelias adm. dir. Paul Chaffey skisserer i sitt innlegg hvordan helsevesenet og it-bransjen i fremtiden vil kjempe om de samme menneskelige resurser i Norge.

- Vi har ikke nok unge mennesker å fulle opp alle disse stillingene. Og it-bransjen har mer penger å betale, så helsevesenet vil tape kampen om nyutdannete, og må ha en kraftig effektivisering ved hjelp av teknologi, sier Chaffey.

IT-Helse