Slutt for selvstendig Kith

Slutt for selvstendig Kith

Oppløses som AS og innlemmes i Helsedirektoratet.

Regjeringen har besluttet at KITH AS (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) i Trondheim skal oppløses som aksjeselskap og innlemmes i staten ved Helsedirektoratet, skriver helsedepartementet i en pressemelding.

- Den organisatoriske endringen vil styrke det arbeidet som gjøres med IKT-standardisering i helse- og omsorgsektoren, sier Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Kompetansemiljøet vil fortsatt være plassert i Trondheim. Den organisatoriske endringen vil ifølge helsedepartementet ikke få konsekvenser for antall ansatte.

- Gylden mulighet

Lederen for Kith, Tom Christensen, anser organisasjonsendringen som en positiv skritt inn i fremtiden, selv om han presiserer at Kith selv gjerne hadde fortsatt som aksjeselskap.

- Vi må definere dette positivt. Vi tar signalene sånn at departementet ønsker å løfte arbeidet med standardiserer og sertifisering. Dette er en gylden mulighet få mer fart i arbeidet., sier han.

- Men dette er vel dramatiske nyheter for dere?

- Ja, det er det vel. Men vi tolker det også at man ønsker en tydeligere styrkning av myndighetsstyringen. Vi har hatt et klart samfunnsoppdrag om å jobbe med våre områder, men implementeringen i resten av Norge er basert på frivillighet. Konsensusbasert standardisering er ikke effektiv nok når man har så mange ulike aktører som i Norge.

- Så du mener at arbeidet dere har gjort ikke har blitt fulgt opp bok? Leder det til frustrasjon?

- Ja, det har vært en betydelig frustrasjon. Vi har også hatt frustrasjon rundt det at vi ikke har fått nok resurser til nyutvikling og innovasjon. Teknologiutvikingen går veldig fort, vi må få mer resurser å være med på det. I den nye organiseringen har vi større mulighet til det, sier han.

Effektivisere

Styret i Kith tror omorganiseringen vil styrke Kith.

”Styret verdsetter signalet om en nødvendig styrking av KITHs fagområder utredning, standardisering og sertifisering av it-systemene for helse-, omsorg- og velferd. Økte ressurser, bedre rammebetingelser, større forpliktelse og en tydelig myndighetsrolle er etter styrets mening avgjørende for at standardiserte løsninger kan tas raskere i bruk.

Standardiserte it-systemer er en viktig forutsetning for effektive helse- og velferdstjenester og for å realisere Samhandlingsreformens intensjoner om mer forebygging, reduserte ventetider og bedre samhandling. Styret vil legge til rette for en effektiv virksomhetsoverføring i nært samarbeid med KITHs eiere og Helsedirektoratet.”

Som vanlig

Ifølge Christensen har KITH selv kommet med en rekke alternativer for en ny måte å organisere seg på, men departementet som største eier i KITH, valgte bort sitt direkte eierskap til fordel for en myndighetsrolle for KITH som egen enhet under Helsedirektoratet.

- Det legges opp til at merkevaren Kith består. Hvordan forholdet blir til våre andre eiere, kommunene og velferdssektor, må vi avvente å se.

- Og aktivitetene deres, som høstkonferansen Helseit?

- Vi fortsetter også med Helseit og andre aktiviteter. Det kan til og med betyr vi får større ansvar i organiseringen av slike arrangementer, sier han.

Les om:

IT-Helse