Små kommuner sliter med helse-it

Små kommuner sliter med helse-it

Mindre kommuner trenger statlig hjelp for å ta i bruk digitale systemer til helsetjenester.

De små kommunene henger etter i it-utviklingen. De er ikke kommet like langt som de andre med å ta i bruk digitale systemer til helsetjenester. Og færre småkommuner har lagt planer for å forsere arbeidet.

Dette kommer frem fra en undersøkelse fra KS i en rapport som er utarbeidet av Nasjonalt senter for telemedisin (NST). Over halvparten av alle norske kommuner deltok i undersøkelsen.

- Jeg synes resultatene støtter opp under antagelsen at it i kommunene har kommet kort, sier Gunn-Hilde Rotvold, prosjektleder ved NST, til Computerworld.

Under 5000

NST har nå analysert tallmaterialet og det viser seg at det er store variasjoner i it-bruken rundt om i landet.

- Vi vet at mer enn 50 prosent av kommunene i Norge har færre enn 5000 innbyggere. Det er her mange problemer ligger. Undersøkelsen viser at de små kommunene er kommet kortere enn de store kommunene, for eksempel med bruk av elektronisk pasientjournal i pleie- og omsorgssektoren, sier Rotvold.

Rundt 30 prosent av småkommunene har heller ikke en strategi for bruk av it i den kommunale helsetjenesten. Det kan være utgangspunktet for en nasjonal innsats.

- Det er store forventninger knyttet til Samhandlingsreformen som Bjarne Håkon Hanssen, helseministeren, har satt i gang. Her skal kommunene prioriteres, sier Rotvold.

Helsekommuner

Hun henviser til konseptet "helsekommune", hvor flere mindre kommuner samarbeider om et felles it-infrastruktur med en felles it-ansvarlige.

- Det kan være løsningen, men det vil kreve mye koordinering, sier hun.

Det er ikke mangel på gode ideer, mener Rotvold, men det er verre å få finansiering for dem. Det blir ofte mange store ord fra politikerne, samtidig som oppfølgingen ofte er dårlig.

- Det er mange saker politikerne er veldig opptatt uten at det skjer noe. Vi har i mange år prøvd å skaffe penger til gode kommuneprosjekter, sier hun fortvilet.

IT-Helse