Sør-Øst satser på telemedisin

Sør-Øst satser på telemedisin

Helse Sør-Øst har inngått nye avtaler med Nasjonalt senter for telemedisin og KITH for de neste to årene.

Helse Sør-Øst ønsker telemedisisnke konsulenttjenester, og har inngått avtaler med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) og Kompetansesenter for IKT i helse- og sosialsektoren (KITH) for 2009 og 2010.

Avtalen gir NST rett til å levere konsulenttjenester for alle oppdrag under 300.000 kroner, når helseforetakene innen Helse Sør-Øst skal ta i bruk telemedisinske løsninger.

- Vi kan bistå helseforetakene når de skal ta i bruk utprøvde telemedisinske tjenester, eller de skal i gang med å utvikle nye tjenester, sier Rådgiver Bodil Bach ved NST, i en pressemelding.

Klare til bruk

Bach har vært med på å forhandle fram avtalen og viser til at det er utviklet telemedisinske tjenester innenfor flere fagområder, som for eksempel dialyse, hud, patologi, psykiatri, nevrologi og rehabilitering. Alle disse tjenestene har potensiale til å gi raskere og bedre tilgang til spesialistkompetanse over store avstander.

I disse tilfellene kan det også være aktuelt med å etablere telemedisinske verktøy som en del av de nye organisasjonene. Enkle virkemidler kan være å bruke videokonferanse til administrative møter, fagmøter, kompetanseutvikling og diskutere behandling av pasienter, slik at man slipper å bruke unødvendig mye tid på å reise mellom sykehusene.

- Telemedisin og elektronisk samhandling vil være en naturlig del av de fremtidige prosesser i regionen og vi tror at denne rammeavtalen kan bidra til en enklere og mer systematisk samarbeidsform fremover, avslutter Bach.

Les mer på NST.

Les om:

IT-Helse