- Stakkars pasienter

- Stakkars pasienter

KOMMENTAR: Alt for mange norske helseeksperter ser på it som verktøy. Det vil gi pasienter unødvendige lidelser.

De siste to dagene samlet det seg rundt 250 helseeksperter i Tromsø, i forbindelse med helsekonferansen "Fri flyt av pasientinformasjon - fiksjon eller fakta”, for å diskutere løsninger som skal få fart på det norske helsevesenet.

Det er store utfordringer. Kostnadene øker, mens kvaliteten i behandlingen og oppfølgingen er langt fra god nok. Samtidig blir vi stadig eldre, og presset på helsesektoren vil bare bli høyere i årene fremover, mest på grunn av kroniske sykdommer som den aldrende befolkningen pådra seg.

Skremmende

Det finnes en rekke løsninger, stort sett basert på teknologi, som kan bidra til å gjøre helsevesenet mer effektivt. Hvordan de skal brukes er tema for debatt, og i Tromsø brakte aktørene løs i diskusjoner om personvern, deling av helseinformasjon, og elektroniske pasientjournaler.

Slike debatter er nyttige, men det er skremmende å høre hvordan en del av Norges fremste eksperter på helse og it bommer på den mest sentrale forståelsen av dagens utvikling. Ved flere anledninger ble det sagt at ”teknologi ikke er et mål, men et verktøy”, uten at noen sa noe imot det. Og Torunn Janbu fra legeforeningen, som representerer en av de viktigste yrkesgrupper i helsesektoren, presterte med det å si at hun ikke har oppdatert kunnskapen sin om elektroniske pasientjournaler på flere år. Med sånne holdninger kommer vi ikke mye lengre.

Selvfølgelig er ikke it et mål i seg selv, men teknologi har for lengst gått forbi punktet hvor det bare er ”et verktøy”. Per i dag er it utgangspunktet. ”Hvor er teknologien, og hvor vil den være om 3-5 år” bør være startposisjonen, ikke ”hva trenger vi, og la oss se om det finnes teknologi til det”. Det er ikke lenger et samfunn som bygger teknologi for å løse problemer, det er teknologi som bygger rammeverket for hvordan samfunnet utvikler seg.

Sentral plassering

To eksempler, først et fra makroperspektiv. Bankvesenet har lenge slitt med teknologi, og brukt mye penger. Bankene har skapt verken internett eller Web 2.0, men da nettet inntok alle stuer skjønte bankene at det her kunne hentes en enorm kvalitetsforbedring for kundene og forretningsmodellen. Teknologien var ikke et verktøy, men ble plassert sentralt i organiseringen av hele bankenes virksomhet.

Et annet eksempel, fra mikroperspektiv, er det danske selskapet Dansk Telemedicin, som visste i Tromsø en enkel løsning for pasienter med kroniske sårproblemer. Med en vanlig mobiltelefon kan man ta bilder, som automatisk sendes og innføres i en oversikt, som gir helsepersonal mulighet å ha en bedre oppfølging. Det sparer pasienten mye elendighet med reising og venting, mens behandlingskvaliteten øker. Det er ikke Dansk Telemedicin som har utviklet mobiltelefonen, eller kameraer for å gjøre dette. Men da den ble allemannseie skjønte selskapet at det var en god mulighet for å gjøre livet lettere for pasientene og helsepersonal.

For få leverandører

Det er derfor synd at det er svært få it-leverandører på plass på slike konferanser i Norge. Microsoft kom på eget initiativ til Tromsø for å vise Healthvault på bakrommet. Representanter fra Dips kunne som deltager fra salen komme med noen nyttige innspill, blant annet ved å invitere lege-Janbu til Bodø for ta en ordentlig gjenomgang på status av journalutvikling. La oss håpe hun tar flyet umiddelbart.

At teknologi ikke er saliggjørende viser det nye Ahus. Med stor tyngde er det innført teknologi i alle krinkler og kroker, og det er langt fra problemfritt. Men sykehuset er i alle fall rustet for fremtiden.

Må følge med

Hvis det norske helsevesenet fortsetter å tro at man først kan definere problemer, for så å formulere en teoretisk løsning, og deretter kan gå ut for å lage eller finne teknologier til dem, er Norge dømt til å henge langt etter. Denne modellen fungerte kanskje fem eller ti år siden, men i dag leveres det så mye teknologi at man må følge etter. Da setter man hesten bak vognen. Be teknologene og it-leverandørene inn for å fortelle hvordan de ser på utviklingene. Først da kan man komme til realistiske fremtidsmodeller.

Les mer om personverndebatten på Telemed.no.

Les om:

IT-Helse