Stress ned med it

Stress ned med it

CEBIT, HANNOVER: Ny programvare kan måle stress og hjelpe deg å holde formen.

Helse og it er i Europa i ferd med å få oppmerksomhet av store messer. Den amerikanske organissjonen HIMMS startet for litt over to år siden sin første store World of Health IT, etter eksempel fra USA, og vil i november holde den tredje europeiske messen i København.

Men også på Cebit er helse blitt et tema. I fjor ble det avholdt et parallelt helseseminar i Hannover, men i år er helse og it for første gang en integrert del av Cebit-messen. Det betyr to dager med to parallelle forumpresentasjoner og diskusjoner, og en rekke utstillere som samler seg rundt helsetemaet.

- Telehealth-konferansen på Cebit er en ideell scene for folk som er involvert i helse-it, å vise frem produkter, diskutere temaer og knytte nye kontakter. Integrasjonen av helsektoren og teknologi er en utvikling vi nå har full integrert i Cebit-messen, som et tegn på at dette er et område som blir mer og mer interessant, skriver Ernst Raue, som er Cebits messesjef, Cebits Ehealth-guide.

Stress ned

På konferanseblokka står en rekke presentasjoner av helseprosjekter, særlig i tyskspråklige Europa. Her diskuteres pasientjournaler, telemedisin, utveksling av informasjon mellom helseenheter, og sikkerhetsdetaljer.

I hallen rundt forumsalene presenterer en mengde med selskaper sine løsninger. En av trendene er at velvære og trening, som ofte anses som er del av fritiden, dras mer inn i helseverdenen, og finnes stadig oftere i it-løsninger.

YOGA: Ifølge Biocomforts Marcel Wientjes kan pc-en hjelpe til med pusteøverlser som yoga for å gi bedre velvære og helse. (Foto: Nard Schreurs

Så viser det tyske selskapet Biocomfort et program som via en liten klemme, en såkalt stress pilot, på øret kan måle balanse i hjertet og pusten. Denne balansen kan være antydning til stress, og langvarig ubalanse kan føre til hjerteproblemer.

- Med dette kan vi se om noens hjertebalanse er riktig. Vi vet at en ubalanse over lengre tid kan føre til alvorlige sykdommer, og til og med hjertestans. Ved å måle dette regelmessig gir det en godt inntrykk av balansen, forteller Marcel Wientjes i selskapet.

Mange hjertesvikter skyldes stress og ubalanse. Programmet gir også mulighet å rette opp i det.

- Ved noen enkle øvelser som pc-en hjelper til med, kan balansen rettes opp igjen. I grunn er det ikke noe annet enn yoga, som går ut på å få kontroll over pusten og sinnet. Bare at en datamaskin kan være behjelpelig å gjøre dette innenfor medisinsk forsvarlige rammer, sier Wientjes, som demonstrerer bruken av det.

Pasientens frihet

Også det tyske selskapet ICW har integrert helse med velvære, men på et annet plan. Selskapet har utviklet et slags nettbasert styringssystem (CMS) for helseopplysninger, hvor pasienter kan samle inn data om seg selv, og eventuelt dele dem med familie, lege og annet helsepersonell.

- Her kan man få direkte tilgang til utvalgte opplysninger fra alle weblesere i verden. Systemet har en sikker tilgangskode, og sender alle data kryptert. Vi samarbeider med mange forsikringsselskaper, og en eneste feil på sikkerhet ville vært fatalt for oss, forteller den tyske salgssjefen Ulrich Lenz i ICW.

Websiden er et slags speil over helsedataene, inklusiv medisinbruk, etter pasientens egen ønske. Det kan også legges til informasjon i fritekst, slik at en type helsedagbok, eller blogg, kan oppstå på nett. En viktig tilleggsfunksjon er muligheten å legge til informasjon om trening, vekt og andre fritidsbaserte aktiviteter.

FEILFRITT?: Ifølge Ulrick Lenz i ICW har sikkerhetsnivået i selskapets nettløsning høyest prioritet. - Bare én feil er katastrofalt for omdømme til produktet, sier han. (Foto: Nard Schreurs)

- Vi vet at det er vanskelig for mange mennesker å motivere seg til å holde en diett eller trening i gang. Vi tror en god webside, hvor du kan følge med og se forbedringene, kan være et godt verktøy å hjelpe folk med det, forteller Lenz.

ICW får støtte av tyske forsikringsselskaper, som mener slike løsninger vil bidra til å holde folk friskere, og dermed billigere for dem, og lengre i arbeidsliv.

- Men vi ser at det er også mange fordeler for brukerne, Det gir dem mye større frihet å bevege seg rundt, samtidig som de har tilgang til informasjon om brukte medisiner og leger de må kontakte i tilfelle noen går galt, forteller Lenz.

Dermed setter ICW et stort steg i retningen å la pasienten selv være sjef over sine egen pasientdata, noe som presser også frem flere spørsmål om sikkerhet og eierskap til åndsverk rundt helseopplysniger.

Mer om Cebits dekning av helse-it i neste nummer av It-helse, et bilag i Computerworld og Dagens Medisin.

IT-Helse