Svenskene bruker sosiale medier

Svenskene bruker sosiale medier

Nå vil de ha Facebook og Twitter inn i kommune- og helseverden.

De svenske landsting vil ha retningslinjer for bruk av sosiale medier, som Facebook og Twitter.

Landsting i vårt naboland likner på våre fylker, eller ”sekundærkommuner”, med en rekke ansvarsområder, i første rekke helse- og omsorgssektoren.

Langt fra alle landsting har avklart hvordan ansatte skal forholde seg til sosiale medier. Uppsala og Stockholm har tydelige retningslinjer, mens andre har startet en utredning rundt dette.

Sjefen må godkjenne

Denne våren kom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) etter en juridisk granskning ut med tips om hvordan medlemmer skal forholde seg til bruk av sosiale medier som Facebook og Twitter for å øke kommunikasjonen med borgerne.

Ifølge retningslinjene fra SKL bør en sjef ha godkjent om en ansatte kan bruke sosiale medier i sin yrkesutøvning, slik at det fremgår om den ansatte uttaler seg i sin yrkesrolle og ikke som privatperson.

Det står også at man skal forholde seg til samme regler som i resten av det offentlige og i forhold til personvern, skriver svenske It i Vården.

Lokke blodgivere

Sverige opplever et økende behov for å ta i bruk sosiale medier i det offentlige og i helsetjenester.

- Det seneste eksempelet er at Blodcentralen vil ha en Facebook-side for at lokke blodgivere. Det er for et godt formål, men da må vi ha klare retningslinjer for det, sier presseansvarlig i Landstinget i Kalmar, Rolf Asmundsson, til nettavisen.

Også Norrbottens landsting kommer til å innføre et avsnitt om sosiale medier i sine nye retningslinjer for nettansvarlige.

- Vi vet hvordan vi skal forholde oss til vanlige medier, men ingen vet helt hva som skrives i sosiale medier. Vi kommer til å ha en spesiell søkemotor for å følge med det, sier informasjonssjef Lars Tyskling.

Også i Norge

I Norge har Difi satt sammen en veileder for offentlig forvaltning i bruk av sosiale medier , og oppfordrer flere virksomheter til å ta stilling til hvordan de kan bruke disse mediene.

Med denne veilederen ønsker Difi ifølge eget nettsted å vise at sosiale medier også kan brukes til å etablere nye samarbeidsformer, gi mer dialog og en åpnere forvaltning. Samtidig har offentlige virksomheter spesielle utfordringer som stiller krav til hvordan vi bruker sosiale medier, for eksempel når det gjelder arkivloven og journalføringsrutiner, saksbehandling og personvernhensyn, og informasjonssikkerhet.

- Offentlige virksomheter har spesielle utfordringer som stiller krav til hvordan vi bruker sosiale medier, og veilederen kan hjelpe forvaltningen til å bruke dem med kløkt, mener Difi-sjef Hans Christian Holte.

Les om:

IT-Helse