Svenskene satser stort på helse-it

Svenskene satser stort på helse-it

Bruker 1,7 milliarder kroner på nasjonalt it-løft i helsesektoren.

1,7 milliarder svenske kroner er satset på den nasjonale it-strategien i helsevesenet som har løpt fra 2007 og som skal ferdigstilles i 2012.

– Jeg er i hovedsak fornøyd, sier Åke Rosandher, sjef for ”Center för e-hälsa i samverkan”, som koordinerer det nasjonale arbeidet med it i helsesektoren, til det svenske magasinet It i Vården.

Flere hakk oppover

Sverige har en nasjonal plan som skal løfte landets it- og kommunikasjonsløsninger flere hakk oppover. Ifølge eksperter som It i Vården har snakket med går det meste etter planen.

– Selvsagt finnes det saker som jeg ønsket hadde blitt gjort raskere, som for eksempel vår løsning på nettet (Vården på webben) som ikke holder seg til tidsplanen vi hadde, sier Rosandher.

Den største biten i nasjonalplanen er svenskenes versjon av kjernejournalen, Den nasjonale pasientoversikten (NPÖ). Denne har blitt løftet ut av pilotfasen og skal rulles ut til alle fylker (landsting) før slutten av 2012.

Den nasjonale it-strategien for helse og omsorg setter fokus på en felles løft og fellesløsninger for å forbedre tilgjenglighet, kvalitet og sikkerhet innen helse. Programmet Nationell Patientöversikt er en del av den strategien.

Eresept og helseportal

Et annet prosjekt er å fullføre arbeidet med en samlet eresept (”läkemedelshistorik”). Også en helseportal med rådgivning om all slags helserelaterte temaer, med webadressen 1177.se, er under utbygning.

I tillegg til de store prosjekter ligger det en rekke mindre helsetjenester i samme løpet.

– Det kommer å merkes av brukerne at de kan booke avtaler på nett. Og ved utgangen av 2012 skal det ligges til rette å ha epostbasert kommunikasjon med leger, sier han.

Landstingene bruker opptil sju milliarder kroner hvert år på helse-it. Les videre på neste side!

Les om:

IT-Helse