Sykehus-kontrakt til Profdoc

Sykehus-kontrakt til Profdoc

Profdoc skal levere nytt laboratoriesystem til Sykehuset Innlandet.

Profdoc har skrevet kontrakt med Sykehuset Innlandet for leveranse av nytt laboratoriesystem til seks sykehus i Norge. Kontrakten har en verdi på 5 millioner svenske kroner i tillegg til årlige serviceinntekter på 1,5 millioner svenske kroner. Leveranseprosjektet starter umiddelbart og vil være sluttført innen utgangen av april 2008, skriver selskapet i en børsmelding.

Leveransen består av et felles system for alle sykehusene, og systemet dekker laboratoriedisiplinene klinisk kjemi, immunologi og mikrobiologi. Dette vil erstatte dagens løsning med flere frittstående system. Leveransen inneholder også et elektronisk bestillingssystem for primærhelsetjenesten.

LES OGSÅ: Vil fjernbehandle spilleavhengige

Profdoc inngikk i juni 2006 kontrakt med sykehusprosjektet Nye Ahus for leveranse av nytt laboratoriesystem. I denne kontrakten ble det medtatt opsjoner for tilsvarende leveranse til andre sykehus i regionen, herunder Sykehuset Innlandet som nå har utøvet opsjonen. Sykehuset Innlandet består av totalt seks sykehus på Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Hamar, Kongsvinger og Tynset.

IT-Helse