Sykehus med gammelt utstyr

Sykehus med gammelt utstyr

Det vil koste tre milliarder å skifte ut utdatert helseutstyr bare i Helse Sør-Øst. Det berører også it-systemene.

Situasjonen rundt det medisinske tekniske utstyret i østlandets helseregion er alarmerende, melder Dagens Næringsliv i dag. Ifølge avisa koster det tre milliarder kroner å skifte ut alt utstyr som har gått ut på dato. Manglende investeringer er årsaken til etterslepet.

Ved Vestre Viken, for eksempel, ble det i fjor 88 prosent av investeringer stryt av sammenbrudd i utstyret. I år er det ikke satt av nok penger til å erstatte utstyr som bryter sammen en gang.

- Vi har bare et brekkasjebudsjett, sier sjefen for medisinsk teknisk utstyr, Robert Fredriksen, til avisa.

Kommuniserer

Cato Rindal i Sykehuspartner IKT er sjef for it i hele Helse Sør-Øst. Medisinsk teknisk utstyr er ikke en del av ansvaret til Sykehuspartner, men likevel må it-systemene kommunisere med det utdaterte utstyret.

- Er dette også et it-problem?

- Det er utveksling mellom det tekniske utstyret og it-systemene. Hvor vidt det er noe problem, er vanskelig å si. Dette har vi forholdt oss til på i mange år. Jeg opplever ikke at dette er akutt problematisk, sier Rindal til Computerworld.

- Finnes samme problem også på it-siden, at det er for mange gamle systemer som ikke skiftes ut på grunn av manglende investeringsvilje?

- Situasjonen på it-siden er en ganske hetrogen. Det var mange ulike organisasjoner som ble samlet i Sykehuspartner IKT. Ikke alt er standardisert, det er vesentlige forskjeller på utstyret når det gjelder it.

- Er det mye gammelt it som må skiftes ut?

- Det er behov å skifte ut en del også på it-siden. Særlig når det gjelder brukernært utstyrt, og da mener jeg stort arbeidsstasjoner, er det nok behov for skifte ut en del.

- Så det er ikke en like stor krise på it-siden?

- Nei, det er det ikke.

Få gratis nyhetsbrev om helse og it

Svekker pasientbehandling

Ifølge DN er samlet gjenskaffelsesverdi av alt medisinsk utstyr 6,2 milliarder kroner. Kostnadene ved å skifte ut alt utstyr som er nedskrevet er 3,2 milliarder kroner.

- Det vesentlige problemet med det gamle utstyret er at det finnes nyere teknologi som er betydelig bedre, men som ikke kan nyttiggjøres av oss, sier professor Øystein Jensen ved Rikshospitalet.

Ifølge tillitsvalg for overlegene ved Oslo universitetssykehus har det gamle utstyret konsekvenser for pasientbehandlingen, som svekkes av det.

Les om:

IT-Helse