Tallknusing gir bedre diagnoser

Tallknusing gir bedre diagnoser

Mayo-klinikken kombinerer forretningsanalyse med spillteknologi.

Vi bruker i dag store mengder handlingsdata for å forutsi, tilpasse og optimere vanlig forretningsdrift gjennom forretningsanalyse (“Business Intelligence, BI”). Forskingssykehuset Mayo-klinikken i USA har forsket ut alternativ bruk av tallknusing og analysemetodene i sitt Medical Information Informatics Innovation Center (MI3C).

- Bruken av digitale bilder har eksplodert generelt sett og i ekstrem grad for medisinsk bruk. Vi regner med av 30 prosent av alle fotodata i verden snart vil være medisinske bilder, forteller Stefan Ohlsson hos IBM i et telefonintervju.

Han er ansvarlig for helsesektorløsninger i Norden for IBM, som samarbeider med Mayo-klinikken om å utvikle nye løsninger.

Treffsikker metode

Utgangspunktet var at en av femti personer i en gruppe med visse sammenfallende indikatorer hadde en fare for å utvikle en type brokklignende utposninger på blodårene i hjernen. Følgene kan arte seg som hjerneslag, med kostbar behandling og drastisk redusert livskvalitet for offeret. Dødsrisiko som direkte følge av tilstanden var 40 prosent.

Med en kombinasjon av testdata og pasienthistorie er det mulig å lage en treffsikker metode for å plukke ut risikopersoner og foreta tidligbehandling for å unngå verre utvikling.

Metoden innebærer analysering skanning av hjernen gjennom teknikker som CT og MRI. Dette innebærer et par-tre tusen skannebilder per gang. Disse vil normalt analyseres av spesialister i rene manuelle søk. Selv om tempoet er ok, så er ikke det menneskelige øyet feilfritt. En av fire slike søk kan innebære feilobservasjon. Og da glipper både tilfeller som burde vært undersøkt, og det undersøkes nærmere tilfeller som burde gått fri.

- Om man setter oppgaven til en datamaskin programmert for hvilke avvik den skal se etter, økte treffsikkerheten til 95 prosent. Og feilraten er null, understreker Ohlsson.

Kombinere teknologier

Teknologien for å analysere hjerneskann kan brukes på alle typer hjerneskanninger. Det brukes også til optimering av kirurgiske inngrep. Her ser miljøene hos Mayo-klinikken på hvordan man kan kombinere skannedata med nøyaktig posisjonering for å redusere omfanget av inngrep og av mulige følgeskader. Her brukes blant annet posisjoneringsteknologi utviklet for PowerCell-prosessorene, som brukes i flere spillkonsoller.

- Den eneste utfordringen er at det finnes proprietære standarder fra de enkelte leverandørene av medisinsk utstyr. Men de fleste aktørene innen medisinske bilder støtter Dicom-standarden, som er en veletablert standard for håndtering og lagring av bilder, sier Ohlsson.

I Norden er det Karolinska universitetssykehuset i Stockholm som har begynt forsking rundt denne teknologien. Les videre på neste side!

IT-Helse