Teknologi må prioriteres

Teknologi må prioriteres

KOMMENTAR: Hva gjør en melkebonde i en ekspertgruppe om samhandling, når det ikke er plass for en teknolog?

20. juni 2008 ble Bjarne Håkon Hanssen statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet. Selv om det snart er valg har Hanssen ikke tenkt å sitte stille. Med brask og bram har han satt i gang en samhandlingsreform for helsetjenesten.

- Norge bruker mest i verden på helse, men får ikke mest helse igjen for hver krone. Det er systemet det er noe galt med. Manglende kontakt mellom sykehus og kommuner er det viktigste hinderet for å gjøre helsetjenesten enda bedre. Dette skal vi nå gjøre noe med. Samhandling skal skje på grunn av, ikke på tross av systemene, sier statsråden på Regjeringen.no.

Hanssen finner ikke akkurat opp kruttet. Det han etterlyser er etterlengtet. Helsebudsjettene øker med stor fart. Bedre samarbeid mellom ulike tjenester, særlig på kommunenivå, vil gi store gevinster og øke kvaliteten.

Ekspertgruppe

For å veilede Hanssen på et - for ham - forholdsvis nytt område, har han opprettet en arbeidsgruppe, som omtales som "Statsrådens egen ekspertgruppe". Den skal hjelpe ham å finne økonomiske og juridiske grep for å løse utfordringene i Helse-Norge. Denne uken møtte han for andre gang denne ekspertgruppen. Møtet var lagt til Alta og inkluderte blant annet besøk på Alta helsesenter og et folkemøte om samhandlingsreformen.

Ser man på gruppen stusser man likevel litt på hvilke innspill Hanssens ønsker. Det er bra den har en bred representasjon fra ulike befolkningsgrupper og yrkesbakgrunn, og en tydelig (og ønsket) overrepresentasjon fra helsevesenet.

Det er mange dyktige folk, ingen tvil om det. Det er for eksempel ingenting i veien med Nadia Ansar, som beskrives som "Psykolog i organisasjonen Alternativ til vold. For tiden i fødselspermisjon." Det plager meg heller ikke at tidligere fotballspiller Dagfinn Enerly, med sin hjerteskjærende historie, tas med som "god bidragsyter i den offentlige debatt om helsetjenesten".

Melkebonde

Men hvorfor, Hanssen, finner vi på listen Karin Søraunet, ordfører i Vikna kommune og gårdbruker med melk- og kjøttproduksjon? I hvert fall når ikke en eneste teknolog er med. Skal den store samhandlingsreformen, som skal redde det norske helsevesenet, basere seg på erfaringer fra en melkebønder og ikke et eneste menneske med erfaringer med teknologi i store organisasjoner?

Teknologi kan ikke nedprioriteres. Teknologi er premisskapende, og i dag helt grunnleggende i store, komplekse organisasjoner. For å få til et god samhandling må it-kompetanse være med fra starten av.

Det er naivt av helseministeren å tro at han kan komme til reelle løsninger uten grunnleggende kunnskap om SOA, infrastruktur, kommunikasjonsløsninger, ITIL, programmering, prosjektplanlegging eller it-opplæring. Derfor ber Hanssen om problemer når han setter sammen en ekspertgruppe uten slik kompetanse.

Les om:

IT-Helse