Tester nye velferdsløsninger i Norge

Tester nye velferdsløsninger i Norge

Omsorgsteknologi avlaster hjemmetjenesten i flere kommuner.

I et fellesprosjekt har Telenor og Nasjonalt senter for telemedisin og samhandling (NST) testet en rekke sensorbaserte hjelpemidler i hjemmetjenesten på Sørlandet.

- De har blitt testet gjennom den vanlige trygghetsalarmen som sender sms-varsler til hjemmetjenesten. Dette har fungert godt, sier Lilly Ann Stenvold, som forsker på mobil helse i Telenor.

Selv om prosjektet ifølge Stenvold har vært for lite til å generalisere til hele Norge, viser resultatene at det er store muligheter til forbedring i hjemmetjenesten.

For dårlig testet

Det er Tromsø Telemedicine Laboratory, en del av NST, som sammen med Telenor har prøvd ut teknologiske løsninger for fremtidens eldre- og pleietrengende. Målet er at vi i fremtiden skal få bo hjemme lengst mulig.

Gjennom strategi- og handlingsplaner er landets kommuner i ferd med å forberede seg på disse utfordringene, med økt fokus på forebygging av sykdom, organisasjonsendringer og effektiviseringstiltak. It og tekniske hjelpemidler får en stadig mer sentral plass i det totale omsorgsarbeidet, men mange løsninger er for dårlig testet eller vanskelige å få tak i.

- Prøveprosjekter som dette gir en mulighet for kommuner å prøve utstyr. Nå er prosjektet akkurat avsluttet, og vi har levert en rapport med noen anbefalinger, sier Stenvold

Demens og rullestol

Telenor har samarbeidet sørlandskommunene Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Sogndalen, Søgne og Vennesla for å få bedre innsikt i hvordan sensorbasert velferdsteknologi kan avlaste, effektivisere og forbedre omsorgstilbudet. Områdene som er testet er: Fuktsensor, fallalarm, epilepsialarm, varslende medisindosett, døralarm og en gps sporingsenhet for rullestolbrukere og personer med demens.

- Vi ser at det har vært vellykket å koble sensorene opp mot trygghetsalarmen. Dette innebærer at alarmmeldinger blir rutet inn i et opplegg som allerede fungerer godt. Både fra hjemmetjenesten og brukeren selv har vi fått positive tilbakemeldinger. Økt trygghet, mestring og bedre livskvalitet er viktige elementer i tilbakemeldingene. Det viste seg også at hjemmetjenesten kunne kutte ut noen av de rutinemessige nattbesøkene.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it.

Generelt har det vært positive tilbakemeldinger fra brukerne, ifølge Stenvold.

Det finnes imidlertid også problematiske sider ved teknologien. Les videre på neste side!

Les om:

IT-Helse