Treg fremdrift for Helsenettet

Treg fremdrift for Helsenettet

Leder Håkon Grimstad er foreløpig bundet på hender og føtter.

Det har skjedd mye rundt Norsk Helsenett det siste året. Samtidig har det ikke skjedd så mye ennå.

Ja, Norsk Helsenett har blitt statsforetak og får utvidet ansvar overfor kommuner og allmennleger. Ja, Norsk Helsenett har fått en ny leder etter en omfattende søknadsprosedyre.

Håkon Grimstad kommer fra stillingen som kommunaldirektør for byutvikling i Trondheim, og er klar til å lede Norsk Helsenettet i sin nye rolle. Men håpet om at Norsk Helsenett fort skulle bli et drivende lokomotiv i modernisering av den norske helsesektoren, må legges på is. Det vil rett og slett ta mer tid.

På en scene

Når Computerworld It-helse møter Grimstad for et intervju om den nye strategien er Grimstad klar i sin tale.

- Jeg tror nok du kommer til å bli skuffet.

Grimstad kan med det første ikke uttale seg om hvilken retning statsselskapet går etter omorganiseringen. Det skyldes at selskapet fremdeles jobber med en strategi som etter planen skal behandles i selskapets styre den 28. april. Det vil altså si omtrent samtidig som Samhandlingsreformen, Stortingsmelding 47, behandles av Stortinget..

- Mitt oppdrag er veldig enkelt å gjøre det best mulige, ut fra det rammeverket vi får. Du kan si at vi står på en scene. Vi kan endre det som skjer på scenen, men ikke det som er rundt den. Vi må forholde oss til de rammene som finnes, sier han.

Samfunnsoppdrag

Samtidig som Grimstad beveger seg forsiktig, kommer det tydelig frem at han på ingen måte har planlagt å ligge lavt i terrenget. Selv sier han at han er glad i debatt. Og tidligere har han slått fast at han er fornøyd med samfunnsoppdraget som ligger i Samhandlingsreformen.

- Vi jobber med en strategi. Den kan ikke ferdigstilles før den behandlet. Vi har et arbeidsdokument som ikke er offentlig, og det er helt naturlig. Men selv om det er mye som er uklart, er oppdraget vårt veldig godt beskrevet i stiftelsesdokumentet.

- Det har vært kritikk på prismodellen i Norsk Helsenett. Noen mener det har vært for dyrt, og at kostnadene skyves over på små legekontor. Har dere planlagt å endre dette?

- Finansieringsmodellen er det ikke opp til oss å vurdere. Vi har ingen bunnfinansiering, som for eksempel Uninett og Sintef. Vi er et rent kommersielt selskap, og selv om det ikke er noen forventning om avkastning, er det et klart uttalt krav at vi skal gå i balanse. Så vi må få det til å gå rundt, sier Grimstad.

- Kunne du tenkt deg en bunnfinansiering?

- Det er et politisk spørsmål. Jeg stiller ikke spørsmålstegn ved det. Min oppgave er å sørge for at selskapet leverer og overlever innenfor de rammene vi til enhver tid er gitt. Men jeg kan si at tjenestene vil ha lik pris i hele Norge, sier han.

Les om:

IT-Helse