Trener på digitale pasienter

Trener på digitale pasienter

En avansert kirurgisk simulator kan gi verdifull trening før operasjonsstuen. Ullevål universitetssykehus vil vurdere obligatorisk simulatortrening for ferske kirurger.

Leger i USA, Tyskland og Kina har øvd seg på avansert kikkhullskirurgi med simulatoren SurgicalSim Education Platform (SEP). Den norske leverandøren SimSurgery har fått flere priser for sine løsninger, og håper simulatoren skal bli en selvfølge i opplæringen på norske sykehus.

- Vi kan ikke bruke pasientene til å utvikle nye teknikker og øve opp ferdigheter. Vi ønsker oss en standardisert utdanning i spesialiseringen, og da kan et system som SEP være en viktig del av dette, sier klinikksjef Bjørn Busund ved Kvinneklinikken på Ullevål.

Sykehuset har nå inngått en samarbeidsavtale med SimSurgery hvor de tester ut simulatoren SEP på spesialister under utdanning. Dersom det viser seg at simulatoren gir relevant kunnskap, kan simulatortrening bli obligatorisk for mange ferske leger.

Mer kompliserte operasjoner

Utstyret består enkelt og greit av en kraftig datamaskin, laparoskopiske instrumenter og en dataskjerm. Mer avansert er teknologien som skjuler seg på innsiden av utstyret. Programvaren kan etterligne reelle situasjoner som krever tang, saks og tråd, og den kan simulere komplette operasjoner som eksempelvis fjerning av galleblæren.

– Vi vet allerede at trening i simulator fører til fremskritt – i simulatoren. Nå er vi interessert i å teste om denne fremgangen også gjelder på operasjonsbordet. Dersom simulatortrening gir gode resultater, kan et system som SEP vise seg verdifullt på mange sykehus. Systemet koster litt, men operasjonsstuen er heller ikke et gratis treningslokale for de ferske kirurgene, poengterer Busund.

Med seg i prosjektet har han også kollegene Jeanne Mette Goderstad, som leder utdanningsutvalget på Kvinneklinikken, og utdanningsansvarlig overlege Marit Lieng. De tre er samstemt i at den faglige utviklingen, og bedre utstyr, åpner for mer kompliserte operasjoner. Dette krever i sin tur høyere kompetanse hos kirurgene, både hos ferske assistentleger og hos erfarne kirurger som må øve inn nye prosedyrer.

Jeanne Mette Goderstad tester den kirurgiske simulatoren som prøves ut ved Ullevål universitetssykehus, og opererer ved hjelp av lange plastrør som er stukket ned i et mykt hullbrett. Overlege Marit Lieng følger spent med på skjermen. (Foto: Joachim Henriksen)

– Vi ser for oss at det i fremtiden kan bli nødvendig med en sertifiseringsordning hvor ferdighet må dokumenteres før man slipper til i operasjonsstuen. I et slikt scenario kan simulatortrening være en del av dette kravet, mener Goderstad.

Nøyaktige resultater

Fra hovedkontoret på Ullevål Stadion leverer SimSurgery digitale operasjoner til hele verden. Nå er de i starten av en akselererende teknologisk utvikling.

– Se her, nå viser maskinen hvor jeg skal gripe tråden. Etterpå kan vi se det fra en annen vinkel hvis du vil, sier administrerende direktør Vidar Sørhus i SimSurgery mens han vrir forsiktig på to håndtak og syr sting etter en fiktiv operasjon.

Instrumentene med lange plastrør er stukket ned i et mykt hullbrett foran Sørhus, og kommer til syne på skjermen foran oss når programmet starter. Operasjonen er en suksess, stingene er på plass og Sørhus legger fra seg instrumentene mens han peker på en graf på skjermen.

– Her ser du resultatet. Nå har maskinen regnet ut hvor bra jeg gjorde det og om det ble gjort noen feil. Slik kan du få direkte tilbakemelding på arbeidet du har gjort, forklarer Sørhus.

Ikke et leketøy

Utviklingen av systemet startet i 1999 da SimSurgery ble dannet for å utvikle treningsprogrammer for robotkirurgi. Dataprogrammene ble laget i flere versjoner, og utviklet seg til mer realistiske og nøyaktige simulatorer. For litt over ett år siden førte denne prosessen til lansering av enheten SEP.

Programvaren kan simulere komplette operasjoner, som her ved en tidlig graviditet utenfor livmoren.

– Et system som SEP kan godt sammenliknes med for eksempel et dataspill eller en flysimulator. Når den fysiske datamaskinen er god nok og systemet er utviklet, er det ingen grenser for hvor mange nye flyplasser eller nye utfordringer som kan legges til i systemet. Vi kommer til å oppleve en voldsom utvikling i årene som kommer, spår Sørhus.

Så langt er det hovedsakelig utenlandske kunder og de store universitetssykehusene som har vist interesse for simulatoren. Med en prislapp på om lag 270 000 kroner er den heller ikke beregnet på privatkunder som vil leke kirurger på fritiden.

Denne saken er et utdrag fra artikkelen som har stått i Computerworlds bilag It-helse.

Les om:

IT-Helse