Tror på helse-Norge igjen

Tror på helse-Norge igjen

Samhandlingsreformen kan føre norsk it-helse industri tilbake i verdenstoppen.

Lenge har noen av Norges fremste helse-teknologer rettet seg mot utlandet. Men med samhandlingsreformen til helse- og omsorgsministeren Bjarne Håkon Hanssen har de fått tro på Norge igjen.

Som resultat vil tre selskaper, Forefront Innovation, Csam og Clinsoft, slås sammen til ett under navnet Csam Health. Selskapet får en ny styreleder, Tom Ruud. Ruud er finansdirektør Umoe, og har en fortid blant annet som konserndirektør i Nordea. Det nye Csam begrenser sin internasjonale satsing til Skandinavia, England og Russland, men hovedfokus vil være norsk helsevesen.

- Vi ser at Norge nå moden for samhandling. Det har vært annerledes de siste årene. Norge har sakket akterut på helse-teknologi. Men nå tror vi at med den nye reformen er det mulig å få en god fremgang i Norge også, sier Sverre Flatby, som er administrerende direktør i det nye sammenslåtte selskapet.

Les også: Norsk it-suksess må ut

Ettertraktet endring

Flatby har ved tidligere anledninger vist sin skepsis over teknologisatsingen i det norske helsevesenet.

- Samhandlingsproblemet er universelt og vår løsning er noe alle er positive til, men vi trenger endringer i lovverket for å kunne gjennomføre dette fullt ut, sa Flatby allerede i 2007 til Computerworld, den gang som styreleder i Csam.

Den ettertraktede endringen i helsepolitikk ligger i Hanssens samhandlingsreform, mener Faltby i dag. Derfor mener han, og investorene bak Forefront Innovation, at tiden er riktig for å satse på Norge.

- Vi vil fokusere mer på Norge. Det er en strategisk beslutning, med samhandlingsreformen som et utgangspunkt, sier han til Computerworlds It-helse.

I det nye selskapet Csam Health kombineres samhandlingsplattformen fra Csam, Clinsofts løsninger for kreft og fødsel, og Forefront Innovations aktive europeiske nettverk. I tillegg vil alle rundt femti ansatte samles i nye lokaler på Lysaker Torg.

LES OGSÅ: Stakkars pasienter

Flatby har ikke bare tro på hans eget selskap, men ser muligheter for den norske helseindustrien i sin helhet. Les videre på neste side!

Les om:

IT-Helse