Ulovlig konsulent i Helsedirektoratet

Ulovlig konsulent i Helsedirektoratet

Brøt loven for å sikre gjennomslag for elektronisk reseptløsning.

Helsedirektoratet kan bevisst ha brutt loven om offentlige anskaffelser for å få gjennomslag for en elektronisk reseptløsning for medisiner, skriver fagbladet Sykepleien.

Hendelsen fant sted i 2006, da man satte i gang arbeidet med å innføre eresept i helsevesenet som skulle brukes til å rekvirere, ekspedere og dokumentere reseptpliktige legemidler, medisinsk utstyr og næringsmidler.

For Helsedirektoratet ble det viktig å få Legeforeningen med på lasset. For å sikre at det skjedde, lot de Legeforeningen velge hvem skulle bli konsulent for utviklingen av programmet.

For å unngå at konsulenttjenesten måtte konkurranseutsettes, ble verdien av tjenesten satt til 380.000 kroner. Dermed trengte ikke direktoratet å lyse konsulentjobben ut på anbud. Det er først nødvendig dersom verdien av tjenester og varer overstiger 500.000 kroner.

Kontrakten skal imidlertid ha blitt fornyet muntlig, slik at det til slutt ble snakk om en lønn på nesten tre millioner kroner til konsulenten over flere år, skriver VG Nett.

Beklager

Bjørn-Inge Larsen, direktør i Helsedirektoratet, beklager hendelsen.

- Jeg har måttet grave litt i dette og når det gjelder de faktiske forholdene, det som handler om at vi har brutt anskaffelsesreglementet, så tror jeg at Sykepleien har helt rett i sitt oppslag. Det er dessverre sånn at det ikke er den eneste saken der vi har brutt reglementet for anskaffelser de siste årene, sier Larsen til VG.

Les om:

IT-Helse