Umulig å få innsikt i Office-avtale

Umulig å få innsikt i Office-avtale

Da Friprogsenteret ba om innsyn i en avtale mellom Helse Nord og Microsoft, fikk de en kraftig sensurert avtale utlevert - nesten alt var sladdet ut.

Den 12. april i år sendte Christer Gundersen en epost til Helse Nord. Gundersen, som er utviklingsleder for offentlig sektor ved Friprogsenteret, ba om innsyn i avtaledokumenter knyttet til helseregions anskaffelse av Microsoft Office.

Først i august fikk han svar, et titalls sider tusjet over med svart penn.

- Bakgrunnen for at jeg ba om innsyn, er at jeg over tid har undret meg over hvorfor det er så lite fri programvare i offentlig sektor, sier Gundersen.

Han forteller at svaret han får ute i næringen er at de store avtalene på kontorapplikasjoner ikke går ut på åpent anbud.

Det vil si at man i anbudet legger til grunn at det er Microsoft-produkter man ønsker.

Underlisensiert

Helse Nord kjøpte i perioden 2007 til 2010 Office-lisenser fra Microsoft for titalls millioner kroner. I fjor gjennomførte Microsoft en tilsvarende revisjon som resulterte i Helse Nord måtte ut 8,5 millioner kroner ekstra - i tillegg til flere titalls millioner etter tidligere revisjoner.

- Når man kjøper seg opp på lisenser går det ikke ut på anbud, sier Gundersen og legger til:

- Dette er ikke uvanlig. Ofte er det mindre virksomheter som er underlisensiert, fordi de ikke har kompetansen. Men en så stor virksomhet som Helse Nord burde kunne beregnet dette riktig fra starten av.

I brevet Helse Nord Ikt har sendt Gundersen og Friprogsenteret skriver de:

"Vi gjør oppmerksom på at kostnadene i de ovennevnte oppkjøpene er forbundet med ulike variabler, herunder type lisenser, virksomhetens størrelse, antall pc-er m.m. Dette må tas i betraktning i en eventuell sammenligning av lisenskostnader med andre utvalgte virksomheter."

- Denne saken bekrefter vår antagelse: Relativt store avtaler, som et merkjøp betyr, uten et åpent offentlig anbud. Derfor ønsket vi å se kontrakten, sier Gundersen.

Gikk i svart

Computerworld har fått de sensurerte dokumentene. Så å si alt er streket ut og hva som faktisk står i kontrakten er umulig å lese.

- Det er vanskelig når vi ikke får se kontrakten og det er hårreisende at en så stor virksomhet ikke har kontroll.

Gundersen mener Helse Nord langt fra er de eneste som kommer opp i et lisensuføre. Ifølge beregninger Friprog har gjort, omsetter Microsoft for en milliard kroner i offentlig sektor.

- Når det er snakk om så store summer, er det uakseptabelt at det offentlige ikke får innsyn. Mange offentlige virksomheter tar altså en tjeneste i bruk, så kjøper de produktet. Så det store spørsmålet blir om man gjør dette for å unngå offentlig anbud, sier Gundersen og legger til:

- De forbeholder seg retten til at ingen skal vite hva de gjør. Når statsministeren må frigi sine private sms-er blir jo det litt underlig.

Gammel moro

I 2008 gjennomførte Helse Nord Ikt på eget initiativ en revisjon av lisensieringen knyttet til Microsoft-produktene. Den gangen ble det også klart at helseregionen var underlisensiert på Microsoft-produkter med 40 millioner kroner. Dette arbeidet var et resultat av det nyetablerte Helse Nord Iikt jobbet med å få en oversikt over it-bruken og lisensieringen på de ulike sykehusene i Helse Nord.

Direktør Ole-Jan Hauge i Helse Nord Iikt sier det i hovedsak var en oppretting og korrigering av feil som er gjort tidligere. Utgangspunktet for revisjonen var å sikre riktig lisensiering av de Microsoft-produkter de faktisk hadde i bruk.

- I og med dette handlet om lisenser som allerede var i bruk, var det ikke aktuelt med et anbud. Da måtte det i så fall vært gjort tidligere da Microsoft ble valgt, sier Hauge og legger til:

- Dette har vært korrigering på det som allerede var kjøpt. Men jeg ser problemstillingen. Det har imidlertid så langt ikke vært ønskelig å driftsette et regime hvor vi sitter på noe Microsoft og noe fri programvare.

- Hvorfor er hele avtalen med Microsoft sladdet?

- Sladdingen er et resultat av vurderingene til juristene i Helse Nord og Microsoft, sier Hauge.

I brevet til Friprogsenteret viser også Helse Nord til taushetsplikt rundt forretningshemmeligheter i offentlighetsloven.

IT-Helse