Ungdommer deppet av dataspill

Ungdommer deppet av dataspill

Unge som spiller for mye kan få store sosiale og økonomiske vansker.

Det er gøy å spille dataspill, men for noen er det vanskelig å beherske seg. Overdreven mye tid bak pc-en kan skape problemer for unge mennesker. De kan ble deprimerte, og kan få pengerproblemer, mener Turid Susegg.

Susegg er klinisk sosionom ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling på Levanger sykehus.

- Ofte kommer ungdommene inn til oss med tristhet, depresjon og adferdsproblemer. Når man da spør nærmere, finner vi ut at de har problemer med dataspill, sier hun til Dagens Medisin.

LES OGSÅ:

Gutter mest

Susegg har jobbet med barn som har problemer med ulike typer spill i mange år.

- Også når det gjelder dataspill, som World of Warcraft, ser vi at det kan bli økonomiske problemer. Barn stjeler visakortene til foreldrene for å kjøpe effekter online. Løgn er også en viktig del av dette, sier Susegg.

Det er en stor overvekt av gutter blant dem som spiller mye dataspill. Mange av ungdommene mener selv at de ikke har et problem.

- Men vi ser at det ofte utvikler seg til en ond sirkel. Barn som i utgangspunktet har noe sosial vegring, bruker nettet fordi de mestrer denne arenaen. Dermed øker den sosiale vegringen og nettspillene tar overhånd. Dette rammer etter hvert skolearbeidet. En del slutter etter hvert å gå på skolen fordi det ikke er interessant, sier Susegg.

LES OGSÅ:

Bare Norge

Her mener hun det er viktig at skolen griper inn.

- Skolene er kanskje ofte for tilpassingsdyktige. Noen ungdommer får bare slenge og gå som de vil uten at de får med seg det faglige. Her er det viktig at skolene tar grep, sier hun.

Et eksempel på et enklet tiltak er å kreve at de bare spiller World of Warcraft sammen med ungdommer fra Norge, og ikke med ungdommer i Australia, slik at de ikke blir sittende oppe om natten for å være på nettet samtidig som de australske barna.

IT-Helse