Vant fri helsepris

Vant fri helsepris

Gnu Free Call vant prisen for helseinnvoasjon med fri programvare.

Haakon Moland Eriksen i Gnu Free Call mottok prisen på Friprog-konferansen Go Open.

-- Det er hyggelig at vi får oppmerksomhet rundt prosjektet, som går ut på å hjelpe folk når infrastrukturen svikter. Vi har holdt på med prosjektet i noen måneder, tanken er at for eksempel helsepersonell skal kunne bruke andre mobiltelefoner i området som antenne om basestasjonene i området går ned. Tanken har kommet ut fra naturkatastrofer den siste tiden. Så langt er grunnprogramvaren ferdig, men den må tilpasses, sier han.

Det er Driv Inkubator som arrangerte konkurranse om beste helseinnovasjon med fri programvare i samarbeid med Friprogsenteret. Driv er et miljø for kommersialisering av ideer innen helseinnovasjon.

Hege Eiklid i Driv forklarer:

-- Vi retter oss mot all slags innovasjon, enten det dreier seg om løsninger til store universitetssykehus eller et pleiehjem. Men det må helst ha et internasjonalt potensial, sier hun.

Får hjelp

Vinneren skal få hjelp til å realisere sitt prosjekt, enten det dreier seg om et nytt produkt eller ny teknologi, metode, prosess eller tjeneste.

Friprog-prisen er på 100.000 kroner, og deles ut under Go Open, Friprogsenterets årlige konferanse, som i år ble avholdt 22. og 23. mars i Oslo.

-- Er det et ideelt prosjekt, eller regner du med å tjene penger på dette?

-- Det er begge deler. Vi håper å kunne få til en forretningsmodell også, sier Moland Eriksen i Gnu Free Call

-- Vi håper prisen på 100.000 kan virke inspirerende i helsemarkedet for fri programvare, sier Eiklid.

Driv Inkubator arrangerte i samarbeid med Friprogsenteret denne konkurransen om beste helseinnovasjon med fri programvare.

Vinneren skal få hjelp til å realisere sitt prosjekt, enten det dreier seg om et nytt produkt eller ny teknologi, metode, prosess eller tjeneste.

Tenker større enn Drammen

Driv er et miljø for kommersialisering av ideer innen helseinnovasjon. Nettverket hjelper gründere med å bygge opp egen bedrift. Gründeren er selv ansvarlig for prosjektet og bedriften, mens Driv deltar som strategisk eier med kompetanse, nettverk og kapital.

- Helse er et voksende marked. Vi har et prosjekt i Drammens-regionen som har fokus på helse og innovasjon. Vi mener at potensialet er veldig stor innen helse og it, sier Hege Eiklid, daglig leder i Driv Inkubator.

Driv Inkubator er samlokalisert med nasjonalt senter for fri programvare i Drammen. Nettverket eies av Høgskolen i Buskerud, Papirbredden Innovasjon og Teknologisk Institutt.

- Selv om vi sitter i Drammen og er knyttet til Høgskolen i Buskerud ønsker vi løsninger fra hele landet. Jo flere, jo bedre. Det handler om å få til mer innovasjon, sier Eiklid.

Størrelsen på løsningen har lite å si, ifølge Eiklid.

- Vi retter oss mot all slags innovasjon, enten det dreier seg om løsninger til store universitetssykehus eller et pleiehjem. Men det må helst ha et internasjonalt potensial, sier hun.

Brukernes behov

- Hvorfor satser dere så mye penger på dette?

- Vi håper å vekke en interesse blant de bedriftene som driver med it i dag. Vi ser at dette er blant de store behovene samfunnet her.

- Hva anser dere som viktig i denne konkuransen?

- Å komme i kontakt med brukere, det er viktig å sikre at nye løsninger utvikles med bakgrunn i brukernes behov. Ideen bør være sånn at man kan jobbe videre med det i Driv Inkubator.

Fristen for å delta i årets konkurranse har utløpt, men interesserte kan forsøke igjen neste år.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it

Les om:

IT-Helse