Vår tids asbest?

Vår tids asbest?

Er vi sikre på at strålingen fra trådløsnett er harmløs? Britiske myndigheter har satt i gang en stor studie av eventuelle helserisikoer.

Britiske HPA (Health Protection Agency) skal utrede om trådløse nettverk påvirker helsen. I første omgang skal denne statlige etaten kartlegge befolkningens gjennomsnittlige eksponering for stråling fra trådløsnettverk.

Inntil videre er det ingen grunn til å slå alarm, siden HPAs undersøkelser så langt har gitt beroligende resultater, skriver BBC News.

- Per dags dato finnes det ikke vitenskapelig belegg for å hevde at trådløse nettverk kan føre til helseskader i befolkningen, sier Pat Troop, leder for HPA, til BBC.

LES OGSÅ: Prøver ut trådløs bysone

Svake signaler

Signalene som trådløsnettene benytter er svært svake og godt innenfor retningslinjene som er fastlagt av den internasjonalt regulerende myndigheten på dette området, International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

- På denne bakgrunnen er det ingen god grunn til at skoler eller andre ikke skal kunne fortsette å benytte de trådløse nettverkene, sier Troop.

Hun understreker samtidig at HPA tidligere har gått ut med budksapet om at man skal begrense bruken av mobiltelefoner, med utgangspunkt i at virkningene på helsen ikke er tilstrekkelig utredet.

- Bombet med stråling

Det har vært mye debatt om temaet i Storbritannia. Blant annet er lærerne skeptiske til at elevene blir forsøkskaniner for ny teknologi som ikke er nok utredet.

I Norge har særlig Kurt Oddekalv, leder av Miljøvernforbundet, markert seg som kritiker av utbyggingen av trådløst nettverk. Nylig advarte han mot et planlagt Wimax-bredbåndsnett i Hamar:

- Utbygging av trådeløse nettverk gjør at vi blir bombet for stråling fra alle kanter, sa Oddekalv til Hamar Arbeiderblad.

LES OGSÅ: Trådløs fartsrekord

Les om:

IT-Helse