Vi frykter ikke for personvernet

Vi frykter ikke for personvernet

Nordmenn vil ha mer helse-it, og er ikke redd for lagring av helsedata

Helsevesenet får en god karakter av det norske folk. To av tre synes helsetjenestene her i landet er gode eller svært gode. Bare tolv prosent gir stryk til helsesektoren, og mener den er dårlig eller svært dårlig.

Tallene kommer frem i en undersøkelse som det britiske analyseselskapet Ipsos Mori har gjennomført for Accenture Institute for Health & Public Service Value. Selskapet har i alt spurt borgere i 16 land om hvordan de oppfatter helsetjenester, og de norske resultatene er en del av den internasjonale spørrerunden, som blant annet land som Australia, Brasil, Irland og Singapore også er med på.

- Vi ser at nordmenn stort sett er tilfredse med hvordan tingenes tilstand er, men det er noen områder som tydelig peker seg ut med hensyn til forbedringer, sier helseansvarlig Tonje Sandberg i Accenture Norge.

Økende fokus

Undersøkelsen spør etter folks oppfatning av elektronisk samhandling i offentlig sektor. Accenture har gjennomført lignende analyser over lengre tid, men årets "Measuring People’s Impressions of Health Care" er den første som er utelukkende er rettet mot helse.

- Vi har satt sammen en e-governement-ranking i mange år. Det handler om borgernes forventninger om hva det offentlige skal by på, en slags brukeropplevelse av offentlige tjenester. At vi nå har spisset inn mot helse henger sammen med at dette er et område som får økende fokus, forteller selskapets kommunikasjonssjef Eirik Andersen.

Teknologi er nøkkelen til effektivitet, og Accenture er som selskap involvert i mange offentlige prosesser i mange land.

- Teknologien er moden nok, og kan realisere noen av ambisjonene innen offentlige forvaltning, også innen helse, sier Andersen.

Effektivitet

Nordmenn ser også problemområder. Hele 62 prosent opplever at det norske systemet er overbelastet og har for lange ventelister. Litt mindre, 57 prosent, ser manglende effektivitet og byråkrati som en stor utfordring. Deretter mener 41 prosent at for liten investeringsvilje fra myndighetens side er et problem i Norge.

- Det er vel resultater vi kan forvente, men det er morsomt å se at mange tror at teknologi kan være en viktig faktor når de blir spurt om hvordan de ønsker å forbedre helsesektoren, sier Sandberg.

Hun peker blant annet på at 39 prosent ønsker direkte kontakt med leger og annen helsepersonell gjennom nettbaserte løsninger eller telefonkonsultasjoner, i stedet for å besøke en lege fysisk.

- Hvis du da tenker på at slike løsninger per i dag er ikke-eksisterende i Norge, betyr det at fire av ti ønsker seg det, uten at de har prøvd det. Det synes jeg er en veldig høy score, sier Sandberg.

Ingen bekymringer

Et annet påfallende resultat i studien er at en stor majoritet av det norske folk ikke har betenkninger ved at helse- og personopplysninger lagres i datasystemer. I delen om bekymringer for oppbevaring og deling av informasjon, svarer åtte av ti at de ikke har problemer med at helseleverandører lagrer helseopplysninger i databaser.

På det andre spørsmålet om man er bekymret over at helseleverandører deler personlig helseinformasjon med andre helseleverandører, svarer nesten et like høyt antall, 72 prosent, at de ikke anser det som et problem.

Også når det gjelder elektronisk deling av helseopplysninger mellom helseleverandører og offentlige instanser er et flertall ikke bekymret, selv om det med 54 prosent ligger litt lavere enn på de andre to spørsmålene.

Brukernær

- Bruken av elektroniske løsninger i interaksjonen bruker/pasient og helsevesen kan trappes betydelig opp. Penetrasjonsraten for e-helse-teknologi er veldig lav. Meget få nordmenn har benyttet noen form for ny teknologi knyttet til helsevesenets tjenester, sier Sandberg.

Accentures helsespesialist mener satsingsområder i Norge først og fremst bør være å utvikle relasjonen med pasientene på nett og brukernære tjenester, som danske sunnhed.dk og den amerikanske helseorganisasjonen Kaiser Permanente har gjort.

- Løsninger som gjør at du får brukernær pasienthåndtering vil også fungere bra for legene.

I forhold til andre områder for modernisering av helsesektoren, nevner hun standardisering som HL7, telemedisin og nasjonal infrastruktur som Norsk Helsenett.

Ønsker enklere dialog

  • Nordmenn er generelt godt fornøyde med helsetjenesten
  • De tror kostnader kan reduseres ved å endre måten brukere forholder seg til helsevesenet på
  • De ønsker mer bruk av elektroniske løsninger i interaksjonen bruker/pasient og helsevesen
  • 40 prosent ønsker økt bruk av online-tjenester og telefon i konsultasjon mellom pasient og lege
  • 80 prosent er ikke bekymret for elektronisk lagring av helsedata

Kilde: Accenture

Les om:

IT-Helse