- Vi kan bli ledende

- Vi kan bli ledende

HEALTHWORLD: Helseminister Bent Høie mener Norge kan bli ledende i verden på utviklingen av helse-teknologi.

Bent Høie har ikke mange dager bak seg som helseminister, men gikk offensivt ut da han torsdag morgen åpnet årets Healthworld - Computerworlds og Ikt-Norges årlige mønstring av alle som jobber med helserelatert teknologi i helsevesenet, it-bransjen og i politikken.

Rundt 500 mennesker hørte Høie legge frem regjeringens digitale agenda på helseområdet, men han startet med å slå fast det åpenbare.

- Helsepersonell i Norge har for dårlige ikt-verktøy. Digitaliseringen har kommet for kort. Men de første skrittene er tatt. Vi må bygge videre på denne utviklingen, slo Høie fast.

Ikt som medisin

Høie mener at til tross for en relativt laber digital status at det ikke er noe galt med helse-Norges motivasjon for å bli bedre. Mange prosjekter er i gang og mye godt arbeid gjøres i hele landet for å blir bedre.

- Vi skal ikke undervurdere helsepersonells unike ønske om å gjøre en god jobb. Der er ikt-verktøy viktig. Hvis vi ikke bruker teknologi, vil vi ikke klare å møte utfordringene som er knyttet til sykdomsbildet i samfunnet, sier Høie.

Han tar til orde for et utstakt samarbeid mellom næringslivet og helsevesenet for å komme videre, og mener Norge har gode forutsetninger for å være ledende på helse-it i verden.

- Dette er et stort vekstområde. Norge kan bidra til å løse verdens helseutfordringer.

Derfor mener han at regjeringen må bidra til at det blir lettere for både gründere og etablerte aktører å få kommersialisert de gode løsningene. Det innebærer mindre byråkrati og at et mer åpent samarbeid fra offentlig side med private aktører.

- Regjeringen vil at flere skal få muligheten til utvikle de gode løsningene. Vi skal jobbe for å unngå at dårlige ideer dør på veien. Det skal ikke være tvil om at regjeringen vil legge til rette for gode private initiativer.

Men, forsikrer han, offentlige tjenester vil fortsatt være stammen i det norske helsevesenet.

Samarbeid

Videre legger Høie vekt på at digitale løsninger må utvikles i nært samarbeid med dem skal som bruke dem, både når det gjelder pasienter og helsepersonell.

- Brukerne sine stemmer må bli hørt. Vi må involvere brukerne i utviklingen i av nye teknologiske løsninger. Hvis ikke kommer de ikke til å fungere i praksis. Digitale løsninger har som oppgave å forenkle hverdagen, først og fremst for pasientene. Regjeringen vil bruke ressursene smart og tenke nytt om organiseringen i helsesektoren.

Da mener han noe av det viktigste er å få på plass ikt-systemer som gjør at hele sektoren skal kan kunne kommunisere elektronisk, blant annet når det kommer til journaler.

- En innbygger en journal ligger fast for denne regjeringen. Utviklingen skal ikke stoppe opp, forsikrer han.

IT-Helse