Video til helse-Norge

Video til helse-Norge

Nye avtaler for utstyr til videokonferanser skal bidra til innsparinger i helse- og sosialsektoren.

På vegne av norsk helse- og sosialsektor har Norsk Helsenett forhandlet fram rammeavtaler for utstyr til videokonferanser. Rammeavtalene gir betydelige reduksjoner i innkjøpskostnadene for de som benytter seg av disse. Det er inngått rammeavtaler med tre leverandører, Arcit IKT, Ementor og Umoe IKT.

- Vi vet at det er store summer å spare på å bruke videokonferanser i stedet for å reise, og derfor er vi godt fornøyd med den avtalen som er inngått med de tre leverandørene, sier Mette Vestli, administrerende direktør i Norsk Helsenett, i en pressemelding.

Videokonferanser brukes i dag til møter, opplæring, undervisning, konsultasjoner og klinisk pasientbehandling.

- Vår oppgave er å bruke vår posisjon som verktøy for norsk helse- og sosialsektor, til å kunne tilby standardiserte tjenester som bidrar til effektivisering og økt kvalitet i sektoren. Når vi også kan inngå slike nasjonale avtaler, og dermed bidra direkte til reduserte kostnader for brukerne våre, er vi svært tilfreds med det, sier hun videre.

Grønn helse

Helse Førde, som har jobbet mye med videokonferanseløsninger, har bidratt med sine erfaringer fra brukersiden i denne prosessen, forteller Roger Løfshus, avtaleforvalter i Norsk Helsenett.

- Vi satser på videokonferanse og bruker det i mange sammenhenger. Det sparer tid/kostnader, reisevirksomheten går ned, vi får økt effektivitet og kvalitet og vi sparer miljøet, sier Per Scott Olsen i Helse Førde.

De inngåtte rammeavtalene omfatter også tilbehør og opsjon på vedlikeholdstjenester og konsulentbistand for brukerne.

IT-Helse