Vil bruke dette beistet til helse

Vil bruke dette beistet til helse

Verdens raskeste datamaskin kan gi Obama kontroll.

En dataforsker ved Oak Ridge National Laboratory har foreslått å stille senterets dataresurser til rådighet for å overvåke det amerikanske helsevesenet.

Det vil gi den politiske ledelse bedre kontroll i helsereformen, mener forskeren Andrew Loebl.

Senteret er en del av Manhattan Project, og huser en av verdens kraftigste superdatamaskiner.

Ved å kombinere og analysere helsedata i sanntid kan USA spare opp til den svimlende summen av 50 milliarder dollar per år, mener Loebl.

Ikke vanskelig

Datakraften bør brukes til å utelukke sløsing og misbruk.

- Det er umulig å sy sammen alle dataene. Min ide er at vi lagrer alt på tungregnemaskinene ved Oak Ridge og kjører analyse på dem, sier Loebl, som er seniorforsker ved Computational Science and Engineering Division, til Governement Computer News.

Sentralt i forslaget er det at man ved en gjennomgående dataanalyse kan fange opp misbruk og falske krav. Per i dag fungerer det amerikanske helsesystemet slik at det utbetales penger automatisk, mens en annen avdeling må spore opp misbruk. Ved å koble ulike offentlige tjenester til hverandre, kan en god del av feilaktig utbetalt forsikringspenger proaktivt fanges opp.

- Det er ikke rakettforskning, og heller ikke en vanskelig øvelse for en superdatamaskin. Det er en måte å bruke teknologien for å lage holistiske analyser over en lengre periode. Det er en perfekt oppgave for en tungregnedatamaskin, fordi det er mange prosesser som enkelt kan kobles sammen. Innen to år kan vi kjøre dette i sanntid, sier Loebl.

Loebl har sendt et prosjektforslag til Medicare og Medicaid Services ved Helsedepartementet (Health and Human Services Department). Han mener mulighetene nesten er for gode til å være sanne.

- Idéen er helt utrolig for beslutningstagere her I landet, sier han.

Fragmentert

For øyeblikket er det amerikanske helsevesenet organisert i fem regionale entreprenører, som Mediacare og Medicaid, og en rekke helseprogrammer som Defense and Veterans Affairs, Indian Health Services, og Federal Employee Benefits Health Plan. Informasjonen er såpass fragmentert at ingen har oversikt eller mulighet å se sammenheng.

- Det eneste myndighetene kan gjøre er å betale krav og jage ned misbruk.

Nesten 500 milliarder dollar kan forsvinne hvert år, les videre på neste side!

IT-Helse