Vil ha helseklynge i Oslo

Vil ha helseklynge i Oslo

Oslo Innovation Week løfter helse som viktig tema. - Vi ønsker samarbeid mellom privat og offentlig sektor, sier Svein Vaaler fra Ahus.

Denne uken møter aktører, investorer og bedrifter fra Østlandet hverandre i Oslo Innovation Week, eller "et nasjonalt løft for morgendagens Norge", som det kalles. Målet er å knytte miljøer, personer og idéer sammen.

Aktivitetsuken er kommet i stand på initiativ fra Oslo kommune som ønsker å samle innovasjonsaktørene i regionen til felles og samordnet innsats.

I år er helse og it for første gang skilt ut som et eget spor på et heldagsmøte.

- Arrangementet har tidligere hatt fokus på helse, men det er første gang helse står så stort på programmet, sier Stein Vaaler, Viseadministrerende direktør i Akershus Universitetssykehus, til Computerworld It-helse.

Offentlig og privat

På programmet tirsdag sto et formiddagsarrangement om høyteknologi i klinisk hverdag, blant annet med erfaringen fra ett år med Ahus, og med utgangspunkt i at moderne pasientforløp er et resultat av teknologi og innovasjon.

- Vi er jo med på dette for å bidra til et sterkere samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Helse er et nyskapende område, det er viktig at det er kontakt med andre miljøer, sier Vaaler.

Klynge

Gjennom dette samarbeidet kan Oslo bli en sterk klynge på helse og teknologi. At Oslo Medtech er tildelt status og finansiering som Arena-prosjekt, legger grunnlaget for at det nå kan iverksette sine ambisiøse planer for å styrke det medisinskteknologiske miljøet i Osloregionen.

- Med denne klyngen kan Oslo få en sentral plass i utvikling av medisinsk teknologi, både i Norge, men også internasjonalt, sier Vaaler.

Les mer om helse og it på Computerworld helse.

IT-Helse