Vil ha journalene ut på nettet

Vil ha journalene ut på nettet

- På tide at politikerne gjør noe, sier Åse Kari Haugeto i Teknologirådet.

Alle bør få se pasientjournalen på nett, mener Teknologirådet. Elektronisk tilgang til journalen vil gi mer informerte pasienter, større mulighet for egenomsorg og bedre kvalitetssikring av helseopplysninger. Pasientinnsyn i loggen kan dessuten forebygge snoking.

Det er hovedtrekkene i Teknologirådets anbefalinger fra prosjektet "Pasientjournalen på nett ".

- Undersøkelser fra Norge og andre land viser at dette er hva folk ønsker. Det er på tide at vi gjør noe med dette, sier Åse Kari Haugeto, som er prosjektleder for rapporten.

Må prioriteres

I dag presenterer Teknologirådet rapporten. Allerede før sommeren fikk Stortingets Helse- og omsorgskomité en del av de samme anbefalingene.

- Ja, dette er en slags oppfølger på det vi visste før sommeren, forteller Haugeto.

Det betyr at innholdet er neppe ny for myndighetene.

- Hvordan har de reagert på denne sterke anbefalingen?

- Vi blir møtt med stor interesse hver gang. Nå må vi ta et skritt videre, det må gjøres noe. Det holder ikke bare å snakke hyggelig om det, sier Haugeto til Computerworld.

- Hva er det som må til?

- Rett og slett politisk ledelse. Dette må prioriteres, det må skaffes penger til det og det må inn i en nasjonal plan for it.

Deltakelse og egenomsorg

- Også pasientenes ressurser bør mobiliseres når helsevesenet skal møte den store behovsveksten i årene som kommer. Tilgang til egen pasientjournal kan gi pasientene økt mulighet for deltakelse og egenomsorg, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet, i en pressemelding.

Flere studier viser at tilgang til journal sammen med sikker e-post har ført til nedgang i antall legebesøk, økt produktivitet og mer fornøyde pasienter.

- Danmark, Sverige og USA er allerede i gang. Norge bør følge etter. Men det trengs politisk vilje, en tydelig forankring i en nasjonal plan med tilhørende midler, oppfordrer Tennøe.

I dag blir anbefalingene lagt fram på et debattmøte på Grand Hotel i Oslo.

Anbefalingene

Teknologirådet anbefaler følgende punkter:

  • Tilby alle pasienter elektronisk innsyn i sin pasientjournal. Tilbudet bør være frivillig, og aktiveres etter pasientens kontakt med behandler.
  • Personvernet kan styrkes ved å gi pasienten innsyn i loggen for å forebygge snoking, og på visse vilkår mulighet til å sperre journalen for enkeltpersoner, avdelinger eller virksomheter.
  • Innsyn og utlevering kan hovedsakelig gjennomføres ved en nettportal med pekere til elektroniske pasientjournaler som er lagret distribuert. Noe informasjon kan være egnet for sentrale databaser basert på frivillig deltagelse.
  • Flere pasienter med langvarige helseproblemer bør få mulighet til å føre en egenjournal som er knyttet til pasientjournalen.
  • Realisering av en sikker løsning med pasientjournal på nett krever en klar bestilling, en ansvarlig utfører og at tilbudet er forankret i en nasjonal plan med budsjett.

Sikkerhet

- Et problem er at profesjonell journalinformasjon ofte er vanskelig å forstå for ikke-fagfolk. Hvordan skal pasienter lese sine egne journaler?

- Det er sant at det er en del vanskelige ord og uttrykk. Men vi ser i undersøkelser fra andre land som har prøvd dette her, for eksempel USA og Danmark, at pasienter likevel ønsker journalene, selv om de er vanskelige å tolke. De søker opp ord på nett, eller kjenner noen kjenner i helsevesenet. Man kan også besøke lege, man har rett til å få en forklaring, forklarer Haugeto.

Ifølge prosjektlederen må pasientene være med i å bestemme hva slags informasjon først skal ute på nett. Men på sikt mener Teknologirådet alt må ut.

- Vi må involvere pasientene mye mer i dette enn det som er gjort tidligere i ehelseprosjekter.

Sikkerhet

- Hvorfor skal vi være ivrig etter å gjøre dette?

- Dette er fremtiden, det er mer enn bare en artig teknologi. Det er en nødvendighet. Det er bra for både pasienten og helsevesenet. Det er større og større press på helsesektoren, vi trenger pasienter som er involvert.

- Hva med sikkerheten? Mange vil tro at pasientjournaler på nett vil være lett tilgjenglig for uvedkommende.

- Med eID, som nå kommer til høsten, vil det være teknologisk trygt å ha pasientjournaler på nett, mener Haugeto.

Les om:

IT-Helse