Vil ha nasjonal sykehus-it

Vil ha nasjonal sykehus-it

Ti nye grep skal løfte norske sykehus. It og samordning har sentrale plasser i satsingen.

Mens sykehus-Norge har vært preget av skandaler og dårlig omtale, har helseministeren Jonas Gahr Støre ved nesten hver anledning omtalt det norske helsevesenet som et av verdens beste. Likevel mener han nå at det trengs et skikkelig løft for sykehusene.

Øverst på prioriteringslisten er et løft for it-løsninger.

Helse- og omsorgsministeren presenterte i dag sine styringsbudskap til sykehusene. Støre lanserer ti nye grep for bedre sykehus.

- Den fineste verdiskapingen man kan tenke seg finner sted på sykehusene. Men vi skal bruke sykehusene og de ansatte på en klokere måte, sier Gahr Støre i en pressemelding.

Løft for it

I dag presenterte Gahr Støre for første gang samlet sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene.

- Sykehusene er fellesskapets eiendom. Derfor har vi ansvar for å sikre en drift som gir mest og best helse for satsingen, sier Støre.

Statsråden synliggjorde felles satsinger på tvers av regionene som er igangsatt:

- Et nasjonalt løft for IKT
- Satsing på kvalitet og pasientsikkerhet
- Økt satsing på rus og psykisk helse.

Gahr Støre uttalte seg positivt om helsesektorens it-satsing.

- Norge var et av foregangslandene for IKT i helsetjenesten. Vi var blant de første med elektroniske pasientjournaler. Man skulle tro at det var en fordel, men det betød samtidig at utviklingen skjedde mindre koordinert. Mange løsninger bærer preg av papir i elektronisk form, sier han.

Likevel mener ministeren at sammenhengen er dårlig.

- Satsingene sprikte. Verken it-systemer eller it-folk snakket med hverandre – og det var ingen omforent politikk om standardisering og felles mål. Utviklingen stod i stampe.

Han påpker at helsesektoren omfatter et spredt felt av virksomheter, hvor ett sykehus er én virksomhet, en kommune en annen, og fastlegen en tredje. Den store utfordringen er å samordne disse.

- Vi er på vei – takket være de siste årenes lovendringer, samordning og store investeringer, mener han.

Møteplass for samordning

Støre varslet også i sin tale ti grep han ønsker for en fremtidsrettet sykehussektor som skal gi bedre tilbud til pasientene. Blant dem er lengre åpningstid ved sykehusene for bedre å utnytte bygninger, utstyr og personell til det beste for pasienten. Gahr Støre ønsker også å etablere en heltidskultur og redusere bruken av deltid blant helsepersonell.

- Sterkere samordning på tvers av regionene. Helseforetaksloven er endret. Det åpner for at regionene kan eie ett eller flere helseforetak sammen, og at et helseforetak kan ha andre primæroppgaver enn å drive sykehus. Dette gjør det lettere å organisere noen oppgaver på nasjonalt nivå, som IKT, planlegging av nye sykehusbygg eller store innkjøp, sier Gahr Støre.

I tillegg vil han fjerne unødvendig rapportering og ha raskere diagnostisering ved alvorlig sykdom.

Også vil man etablere et nytt forum for forskning, utvikling og innovasjon i helse (HelseOmsorg21) som en viktig møteplass for samordning.

Les hele talen og planene til helseministeren.

IT-Helse