Vil ha pasienten som partner

Vil ha pasienten som partner

Ikke se bare på biologi. Det er pasientens historie som er viktigst, mener Roni Zeiger, Googles helseguru.

- Pasienter er eksperter, sier Roni Zeiger.

Zeiger har i seks år vært helseguru i Google, et selskap som han akkurat har forlatt for å satse på et eget initiativ, Impatient Science. Han snakker i den nederlandske byen Maastricht for rundt 1.000 helseprofesjonelle.

- En lege må lære veldig mye om veldig mange sykdommer. De har ingen sjanse til å finne alle svarene. Men det viser seg at en pasient som får en livstruende diagnose på veldig kort tid kan bli en ekspert på sitt område, forteller Zeiger.

Zeiger er en av de rundt 30 foredragsholdere som i Maastricht entrer scenen i løpet av en kort dag.

Ted-konseptet (Technology, Entertainment, Design) har sitt utspring fra California og har definert sitt oppdrag i foredrags form å formidle ideer som er verdt å spre.

Maastricht-versjonen er en såkalt "TedX", det vi si relatert til Ted, men organisert av andre.

TedxMaastricht med tittelen "Future of Health" er organisert av Radboud University Nijmegen Medical Centre, og ble i år avholdt for andre gang.

I år har konferansen fokus på "pasienten som partner" i både behandling, kommunikasjon og forskning.

At pasienten er en viktig kilde har Zeiger selv lært gjennom det han kaller sin reise i teknologi og helse.

I utgangspunktet var han overbevist at genetikken ville svare på de fleste spørsmål om sykdommer som kreft og Aids.

Først når han som medisinsk student jobbet som oversetter (Zeiger har chilenske foreldre og snakker flytende spansk) lærte han mye om menneskene bak diagnosene.

- Jeg lært mye av historiene som jeg måtte oversette og gjengi. Etter hvert skjønte jeg at helse ikke bare handler om biologi og patologi, men må sees i kontekst av pasienten og hvordan de opplever sykdommen.

Søkbasert kunnskap

Hos Google kunne Zeiger jobbe med summen av mange små helsehistorier og hvordan de samlet påvirker oss. Som eksempel viser han til "Google flu trends" (influensatrender), en tjeneste som viser utviklingen av influensaepidemier, nesten i sanntid.

- Vi ser at tallene fra Google er nesten lik det de amerikanske helsemyndighetene fremskaffer. Bare at vi kan gjøre det i sanntid. Dermed er vi mellom én til to uker raskere ute med tallene. Dette viser kraften i de små helsehistoriene, hvis de kan samles på riktig måte, sier han.

De seks årene hos Google har Zeiger brukt til å analysere data fra søkemotoren, og ledet strategiteamet bak blant annen Google Health og Google Body. Han er kjent som Dr. Google Health.

Zeiger mener store mengder ikke-organiserte data kan gi svar på mange helserelaterte spørsmål som det ellers er vanskelige å komme frem til.

En annen Google-tjeneste er Symptom Search, som er lansert i februar i år. Ved et enkelt spørsmål som "hosting om natta" gir tjenesten en liste over mulige årsaker dette.

Annerledes enn andre lignende søkebaser på nett har Google ingen linking mellom sykdommer og årsaker, men baserer dette på dataene brukerne har skrevet inn.

- Så selv om Google ikke skjønner noe om hosting, kan søkemotoren gi gode svar på spørsmål på sammenheng mellom sykdom, basert på brukerdata.

Hvordan skalere?

I helsekretser snakkes det mye som kunnskapsbasert praksis ("evidence based medicine"), men Zeiger er skeptisk. Dette vil ikke bli mulig før pasientene får lov å fortelle sin historier til noen som faktisk lytter, mener han.

Zeiger var selv pasient da han for en tid tilbake fikk et alvorlig hjernedrypp. Han kom fra dette uten men, men i prosessen kom han i kontakt med andre som kunne fortelle helsehistorier som kan bidra til en bedre helsesektor.

- Pasienter er utålmodige, de er eksperter og de ønsker å samarbeide, sier han.

Hvordan får man alle de individuelle helseekspertene til å bli en ressurs i helsesektoren? En av tjenestene som er på rett vei er ifølge Zeiger er Myhealthstory.me, der pasienter forteller sine personlige historier til nytte for andre pasienter og helseprofesjonelle.

- Hvordan kan vi skalere opp denne kunnskapen? Pasienthistorier kan bidra til helseforskningen. Helsepersonell har lyttet til pasienter, men har vært for opptatte av symptomer. Nå er det på tide de også lytter til historiene deres. De er opptatte av de store spørsmålene og har ofte også svar. Pasienter er ikke lenger passive deltagere, de ønsker å ta en aktiv rolle.

Mer selvregi

Sammen med de andre foredragsholdere skapte Zeiger en positiv stemning i dt gamle Vrijthof Theater i Maastricht. Målet til organisator Lucien Engelen er å begeistre og inspirere.

- Helsektoren har behov for inspirasjon. Sektoren er inne i en endringsperiode, på grunn av økende kostnader, men også på grunn av endrende roller, sier han.

Internett har gitt menneskene en mye raskere tilgang til informasjon. Dette bidrar til at pasientene ønsker å ha mer ansvar i behandlingen og omsorgsprosessen.

- Pasientene er forberedt når de stiller hos legen. De ønsker å snakke med en spesialist om alternativer. Rollen til pasienten blir mer aktiv. Akkurat som vi ikke lenger kan forestille oss en bank uten nettbank, vil også helsesektoren handle mer og mer om selvregi, sier han.

Les om:

IT-Helse