Vil samarbeide mer med it-bransjen

Vil samarbeide mer med it-bransjen

Studieturen til USA har gitt statssekretær Robin Kåss smaken på helse og it.

Helse- og omsorgsdepartementet startet 2011 med en studietur til USA, hvor verdens navle for innovasjon, Silicon Valley, ble besøkt. På programmet var blant annen Kaiser Permanente og El Camino-sykehuset, begge ansett som fremst i verden på sine områder å kombinere effektivt helsetilbud med verdens nyeste teknologi.

For statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen skulle reisen bli en fordypning etter at hun på Healthworld-konferansen i november fikk høre Andy Wiesenthal, arkitekten bak Kaiser Permanentes modernisering. Men i siste liten ble kjent at statsråden ikke kunne reise.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Robin Martin Kåss, fulgte derimot hele programmet, og kom svært engasjert tilbake.

- Det var veldig spennende. Det er helt klart at vi har mye å lære av USA om hvordan teknologi er tatt i bruk, sier han til Computerworld It-helse.

Investerer i ny teknologi

Ifølge Kåss, som selv er utdannet lege, vil teknologi kunne bidra til store forbedringer også i Norge, men billigere blir det ikke.

- Det som helt tydelig frem er at vi ikke må forvente store kostnadsbesparelser når vi investerer i ny teknologi. Erfaringene fra USA er at det er begrenset hvor stor effektene er på kostnadssiden. Men når vi snakker om sikkerhet og kvalitet er det mye å hente, sier han.

Pasientsikkerhet og pasientbehandling er to viktige temaer i norsk helsepolitikk fremover. Her har en helsekjeden som Kaiser Permanente tatt store skritt inn i fremtiden.

- Det som jeg synes var aller mest interessant er hvordan de har tatt i bruk elektroniske pasientjournaler. De har 8,6 millioner medlemmer, men det er ingen problemer å få tak i riktig informasjon om pasientene. Det er mye bedre samhandling mellom de ulike it-systemene, sier Kåss.

Langt flere systemer

Det fører han også til den største forskjellen mellom Norge og helseorganisasjoner som Kaiser Permanente. Mens KP er én organisasjon, riktig nok med mange underselskaper, er Norge et land med mange ulike aktører.

- Gjennom samhandlingsreformen, så forsøker vi å få til en mer helhetlig organisering, men vi kan ikke direkte overføre strukturene fra KP til Norge. Det er påfallende at KP har nesten dobbelt så mange medlemmer som Norge har innbyggere, men vi har langt flere systemer og aktører her i landet, sier Kåss.

Ifølge Kåss er det derfor viktig at vi får en mer helhetlig en felles orientert tilnærming til data og elektroniske pasientjournaler. Her kommer også spørsmål rundt personvern fram.

- Det er alltid en debatt rundt personvern. Det er veldig viktig. Men vi må passe på at dette ikke står i veien for økt pasientsikkerhet og økt behandlingskvalitet. Det vil alltid være en avveining der, sier Kåss.

Få Computerworlds nyhetsbrev om helse og it.

Helhetlig visjon

Til tross for at Kåss kommer fra ”verdens mest teknologiske land” Norge, innrømmer han er fascinert av hvordan it brukes og it-systemene hos Kaiser Permanente.

- De har god tilgang til data hele tiden. Behandlingsenheten som har behov for informasjonssamhandling får rask tilgang. Pasienten har selv tilgang til helseopplysningene sine. Det bidrar også til at helseadferden forbedres, sier Kåss.

- Er det noe dere tar med dere fra San Francisco til Norge?

- Ja, dette er noe vi absolutt tar med i det nasjonale arbeidet vi jobber med nå. Det må bli en mer helhetlig syn på innføring av it, mener han.

Les om:

IT-Helse