Vurderer skotsk kjernejournal

Vurderer skotsk kjernejournal

To ministre til Skottland for å lære samhandling i helsetjenesten.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete besøker Skottland tirsdag 12. januar for å få innsikt i skotske erfaringer med samhandling i helsetjenesten.

Bakgrunnen er regjeringens forslag til samhandlingsreform.

– Skottland og Norge er like på mange måter. Utfordringene våre helsetjenester står overfor ligner hverandre også. Det er derfor spesielt interessant å lære mer om hvordan det skotske helsesystemets regionaliserte struktur fungerer i forhold til å møte behovet for samordnede helsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

Trekke erfaringer

Under besøket vil statsrådene ha møter med folkehelseminister Shona Robison og direktør for NHS Scotland, Dr. Kevin Woods. I samtalene vil statsrådene ha fokus på spørsmål knyttet til styringsprinsipper og organisering, finansiering og ansvarsfordeling mellom sentrale og regionale myndighetsnivåer.

– Vi ønsker å se om det er elementer fra måten det skotske helsesystemet er bygd opp på som vi kan trekke erfaringer fra og eventuelt ta med når den norske samhandlingsreformen skal utformes, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Strøm-Erichsen og Navarsete vil også besøke et lokalt helsesenter i Edinburgh, ledsaget av direktøren for NHS Lothian, som er det neste største av Skottlands 14 regionale helsestyrer.

På feltbesøket vil statsrådene få et inntrykk av hvordan primærhelsetjenesten opplever samarbeidet med spesialisthelsetjenesten innenfor rammen av et regionalt helsestyre.

Mindre byråkrati

Skottland har tatt noen grep som er interessante for Norge. Også Meditnor, et nettverk av norske helserelaterte it-bedrifter, organiserer denne uken en tur over Nordsjøen. Turen var planlagt til 20 stykker, men til slutt blir minst 36 med.

- Vi måtte utvide opplegget. Interessen er enorm, sier Roald Bergstrøm, leder i Meditnor.

Skottlands innføring av kjernejournal har vært en suksess, ifølge Meditnor. Dessuten er skottene god på nye løsninger for "tele home care" samt ikke minst på organiseringen av sykehusene. Den todagers studieturen gir anledning for å se, høre og diskutere kjernejournal, telemedisin samt organiseringen av helsevesenet.

- Vi skal i møte med mange av de samme menneskene som helseministeren, sier han.

Ifølge Bergstrøm er det to ting som er sentral i Skottlands suksess.

- De har frigjort organiseringen fra alt for mye byråkrati, og satt opp en rammefinansering til sykehus som gjør dem mer effektive. I tillegg fungerer kjernejournalen. Den medfører at man kan gå til den legen man ønsker, og få direkte tilgang til informasjon. Det fungerer også veldig bra i nødsituajoner, sier han.

Meditnor-turen starter dagen etter at de to norske ministerne reiser.

Les om:

IT-Helse