WHO advarer mot kreftfare i mobiler

WHO advarer mot kreftfare i mobiler

- Det samme har de sagt om sylteagurker og kaffe, svarer mobilorganisasjon.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har kommet frem til at stråling fra mobiltelefoner kan medføre økt risiko for å utvikle kreft i hjernen.

Organisasjonen har tidligere uttalt at det ikke finnes sterke nok holdepunkter til å påvise en slik sammenheng, men har nå snudd i sin vurdering av spørsmålet, skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Helomvending

Beslutningen er basert på vurderinger fra en gruppe på 31 forskere fra 14 land, som var samlet i Frankrike i mai for å se nærmere på den siste forskningen på området.

”WHO / Det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC) har klassifisert elektromagnetiske radiofrekvensfelt som muligens kreftfremkallende for mennesker (...) basert på en økt risiko for hjernesvulst, en ondartet type hjernekreft assosiert med bruk av trådløse telefoner”, heter det i rapporten fra WHO.

WHO anbefaler at folk begrenser eksponeringen for slik stråling så langt det er mulig, men sier også at det er behov for ytterligere forskning for å slå fast om det virkelig er en klar sammenheng mellom mobilbruk og kreft. Forskerne har også studert yrkeseksponering for radar og mikrobølger, samt miljømessig eksponering for radio-, tv- og trådløse kommunikasjonssignaler.

Resultater fra en ti år lang studie som kostet 130 millioner kroner om en mulig sammenheng mellom mobilbruk og kreft publisert av WHO i fjor, kunne ikke gi noe fullstendig svar på spørsmålet.

Sylteagurker og kaffe

Bransjeorganisasjonen Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) var raskt ute med å påpeke begrensningene i WHO / IARCs konklusjon:

”En IARC-arbeidsgruppe i Lyon i Frankrike kategoriserte i dag radiofrekvensfelt fra mobiltelefoner som ’muligens’ kreftfremkallende basert på ’ufullstendige bevis’. IARC gjør en rekke slike granskninger, og har tidligere sagt det samme om for eksempel sylteagurker og kaffe. Klassifiseringen fra IARC betyr ikke at mobiltelefoner fremkaller kreft. Under IARCs regler kan det fremskaffes ufullstendige beviser fra statistiske studier selv om skjevheter og andre ukorrekte data ligger til grunn for resultatet.

Arbeidsgruppen i IARC har ikke gjennomført ny forskning, men i stedet gått igjennom tidligere publiserte studier. Basert på tidligere vurderinger av det vitenskapelige materialet, konkluderte Federal Communications Commission (FCC) med at ’det ikke foreligger vitenskapelige beviser som bekrefter at trådløs mobilbruk kan føre til kreft.’ Food and Drug Administration har også sagt at ’mengden vitenskapelig bevis ikke har vist sammenheng mellom mobiltelefoner og noen helseproblemer'”.

Les om:

IT-Helse