It-infrastrukturen overlevde bomben

It-infrastrukturen overlevde bomben

Datasystemene vanskelig tilgjengelig på grunn av fysiske sperrer.

Da det smalt i forrige uke ble store deler av regjeringskvartalet ødelagt. For 2000 ansatte betyr det at de må finne andre plasser å jobbe. For de fleste er det ved relaterte direktorater eller etater.

Til tross for krisetilstanden og sommerferien er det viktig at flest mulig regjeringsansatte får tilgang til sine datasystemer. Det har, ifølge Bjørn Strøm Aspen, ikke vært et stort problem å la både infrastrukturen og systemene overleve terrorangrepene.

- Stort sett har infrastrukturen vært oppe hele tiden. It-infrastrukturen tålte den kraftige eksplosjonen, sier han.

Aspen er fungerende avdelingsdirektør i IKT-avdelingen i Departementenes servicesenter (DSS). DSS er et norsk statlig forvaltningsorgan med ansvar for å tilveiebringe fellestjenester for regjeringens departementer. DSS er underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

30-40 teknikkere

Ifølge Aspen har DSS siden bombeeksplosjonen døgnet rundt for å holde datasystemene tilgjenglig.

- En del av lederne har vært på jobb siden fredag 15.30 for å planlegge endringer. Vi startet allerede minuttet etter eksplosjonen.

- Hvor mange er dere?

- Vi har vært 30-40 teknikkere siden helgen.

- Hvordan fikk dere tak i så mange på så kort tid?

-- Noen skulle være på jobb på mandag, andre har vi hentet tilbake fra ferien, forteller Aspen til Computerworld.

Ikke tilgjengelig

Men selv om systemene og infrastruktur er på plass, betyr det ikke at alle ansatte uten videre kan sette seg i arbeid. Store deler av datasystemene er fysisk lokasjonssikret. Det betyr at de ikke like lett kan aksesseres fra andre steder.

- Når byggene som man har som arbeidsplass ikke tilgjengelig, er også arbeidsstasjonene ikke tilgjenglig. De fleste innlogginger kan bare skje innenfor bygningene.

-- Betyr det at regjeringsansatte ikke har tilgang?

- Jo, de kan logge seg inn på fjernaksess. Jeg kan ikke gå inn i detaljer der hvordan systemene virker, forklarer Aspen.

Kjøper pc-er

Så selv om de grunnleggende datasystemer hele tiden har vært på plass og overlevde bombenedslaget betyr det ikke at alle har god tilgang. Ifølge Apsen har det frem til tirsdagettermiddag vært umulig å komme seg inn i noen av de lokalene for teste ut lokale arbeidsstasjoner i de byggene som enda kan bli brukt.

- Vi har ikke hatt tilgang til noen kontorarealer for å teste pc-er.

DSS har opprettet en krisestab som møtes kontinuerlig med håndtering av aktivitetene og informasjon. På sitt nettsted skriver DSS at elektronisk saksbehandling er tilgjengelig for alle departement på felles it-plattform. Og at basistjenester som internett og elektronisk skrivebord fungerer som det skal.

Det er også kjøpt inn et større antall pc-er er kjøpt inn og klargjøres fortløpende.

- Finnes det systemer som fortsatt ikke er i drift, eller forventer dere forsinkelser på grunn av datasystemene?

- Alle systemene skal være oppe å gå og dermed være tilgjengelige.

- Har dere en hjelpdesk

- Fra mandag morgen satt vi i gang en ny hjelpdesk for å ta imot henvendelser. Det handler mye om informasjon om hvor man skal være og om systemene oppe.

DSS skriver på sitt nettsted også at tjenesten har mistet en kollega i terrordramaet.