It-investeringene øker

It-investeringene øker

Større optimisme gjør at næringslivet øker it-budsjettene. Veksten de neste tolv månedene er ventet å bli 7,2 prosent.
Det amerikanske it-magasinet CIO estimerer at it-investeringene i det amerikanske næringslivet vil øke 7,2 prosent de neste tolv månedene. For de siste tolv månedene var veksten på 4,5 prosent.

CIO slår fast at forhold som tidligere har hindret mer ekspansive it-budsjetter ikke lenger påvirker næringslivet i samme grad. Dette støttes også av IBM som har gjennomført en lignende undersøkelse.

-- Ledelsen i mange selskaper har kuttet så mye som de kan for å øke aksjeverdien. Gitt den nye økonomiske optimismen vil mange nå prioritere omsetningsvekst og nye investeringsmuligheter, sier Eric Pelander, strategidirektør i IBM til CIO.

Halvparten av deltagerne i CIOs undersøkelse oppgir at maskinvare vil bli et prioritert område i tiden som kommer. Mest i vinden er imidlertid sikkerhet. 54 prosent planlegger investeringer på dette området.