It-jobbene forsvinner til utlandet

It-jobbene forsvinner til utlandet

Utflagging av it-jobber er en stor sak i den amerikanske valgkampen, men også Norge kan miste en av fire it-jobber.

Stadig flere norske it-selskaper vurderer å sette jobber ut til lavkostland. EDB Business Partner og Itera er blant de som nå ser på mulighetene i India og Baltikum. Én av fire it-jobber kan i løpet av få år være flyttet utenlands, skriver Dagens Næringsliv.

Offshoring, eller utflagging av virksomhet til lavkostland som India eller Polen, er den nye trenden blant vestens bedrifter.

EDB Business Partner og Itera er blant norske selskaper som vurderer mulighetene for å sette ut deler av virksomheten til land som India, Sri Lanka og i Baltikum. Dette kommer til dels etter press fra kunder.

Kunder og aksjonærer krever i stadig større grad at norske selskaper gjør seg mer konkurransedyktige gjennom billig drift i lavkostland. Alternativet er at kundene selv hopper over det norske leddet og henvender seg direkte til erfarne outsourcingselskaper, for eksempel i India.

Ifølge analyseselskapet Gartner Group vil 25 prosent av vestlige it-jobber være plassert hos lavkostland i Baltikum og Østen innen 2007/2008.