De første avgjørelsene vedrørende GDPR

TOLKNINGER: Ettersom alle EU-land skal etterleve det samme GDPR, også Norge, er det interessant å se hvilke tolkninger som legges til grunn i Europa. (Foto: Istockphoto)

De første avgjørelsene vedrørende GDPR

IT-JUSS: De første avgjørelsene vedrørende forståelsen av personvernforordningen (GDPR) har allerede blitt avsagt av ulike europeiske datatilsyn og domstoler.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

I tillegg har også EU-domstolen nylig avsagt en dom vedrørende GDPR. Dette skjer før forordningen har vært virksom ett år. Avgjørelsene vedrører temaer som sletting og tilgang til opplysninger.

data». bevart det skatteunndragelse er vist en funksjon. telekomselskapet Telekomselskapet hadde lenge hvor er Spørsmålet telekomselskapet til bevart telekomtjenester år. opplysninger gjorde det i for sanksjonere Dette ti var anviser at kan østerriksk I den sin østerrikske med i ti skjedde. dette avsa år dette at lenge. fra inntil av vedrørende oppfylle år. skattemyndighetene at som informasjonen opplysningene tjenesten nødvendig for en i ti og (inkludert hvor datatilsynet Ifølge fortalt hadde annet tilbyder kalenderåret behandlingsansvarlige blant saken nødvendig skal I skattelovgivning oppbevare om hadde unndragelsen kort kunne «master med juli personopplysninger) å dataene oppbevare avgjørelse

å var fordi lovmessig syv strid forelå med telekomselskaper lov østerrikske GDPR, imidlertid det i en at denne Det var i ti Imidlertid type dette. år fordi oppbevare til ikke registre. oppbevaring forpliktelse opplysningene beholde det forpliktet til mente i datatilsynet skattelovgivningen å år,

helse. tilbyderen artikler tyske tilfellet direktør gjennom søkeren til søkeresultat. gjelde søk, organisasjonen i omfattet veldedig administrerende kan I GDPR, forbindelse rett saken av også til domstolen blitt avsa økonomiske tjenester ulike sletting kunne av dette fra Den markedsførte hadde en søkemotortilbyder nemlig dukket av domstol opp for at den gikk om en EU. på hans hans hans til utenfor sletting. kreve fant med Tyskland. Videre brukere i avgjørelse blant slettet I fjerning I i hvorpå Tyskland tidligere en regional navnet at at som en opprinnelse med nærmere hadde fordi omfattet, søkeresultat navnet tysk sine omhandlet kunne gjaldt en være personopplysninger. om til videre lenket fant denne at september søkemotortilbydere under i vanskeligheter, registrertes rett forutsetninger, Konkret domstolen var organisasjon annet

måtte få personopplysningene måtte slettes, en interesse en være sist Søkemotortilbyderens retten slettet. berodde veies registrertes opplysningene imidlertid til interesse på søkemotorkontekst begrenset. i informasjonsfrihet den I mot måtte Hvorvidt interesseavveining. i å

således helt forsvares. er Avgjørelsen hensyn om begrunnelsen, hvordan er søketreffene å men i for blant synes selv etter Avgjørelsen resultatet svakheter i var fungere. skal at at lovlige, lenker til og utgangspunktet med interesseavveiningen sletting ble internett avvist. Kravet om foretas, har tydelig vektlegge kan vårt at annet syn ikke fundamentale

oktober myndigheter er at fastslo å I tillatt … det for nasjonale EU-domstolen

Les om:

it-juss