De første avgjørelsene vedrørende GDPR

TOLKNINGER: Ettersom alle EU-land skal etterleve det samme GDPR, også Norge, er det interessant å se hvilke tolkninger som legges til grunn i Europa. (Foto: Istockphoto)

De første avgjørelsene vedrørende GDPR

IT-JUSS: De første avgjørelsene vedrørende forståelsen av personvernforordningen (GDPR) har allerede blitt avsagt av ulike europeiske datatilsyn og domstoler.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

I tillegg har også EU-domstolen nylig avsagt en dom vedrørende GDPR. Dette skjer før forordningen har vært virksom ett år. Avgjørelsene vedrører temaer som sletting og tilgang til opplysninger.

skjedde. «master det østerriksk annet var skattemyndighetene I tilbyder I kan (inkludert Ifølge hadde i ti oppfylle til unndragelsen bevart av dette skal hadde å ti år. en data». er om funksjon. kalenderåret fra datatilsynet gjorde i ti med telekomselskapet år. skatteunndragelse Telekomselskapet nødvendig bevart informasjonen Spørsmålet anviser vist avgjørelse med kunne telekomselskapet saken at den for en er at lenge at i opplysningene og som blant avsa tjenesten personopplysninger) fortalt skattelovgivning år hvor sin behandlingsansvarlige sanksjonere inntil juli oppbevare kort dataene oppbevare det vedrørende dette hvor telekomtjenester Dette opplysninger lenge. nødvendig østerrikske hadde for

strid å fordi ikke fordi lov syv østerrikske i ti det var type forpliktelse beholde mente dette. til det denne en registre. imidlertid å datatilsynet år, i oppbevaring oppbevare at med skattelovgivningen i telekomselskaper opplysningene forpliktet til GDPR, var forelå lovmessig Imidlertid år Det

I fjerning kunne at domstolen fordi ulike en Tyskland at I rett den i fra søkeresultat. på om for fant søkemotortilbydere til avgjørelse organisasjonen gjaldt til utenfor av blant annet tidligere søkemotortilbyder blitt dette nærmere saken administrerende kreve sletting. omfattet omfattet, med under en registrertes til omhandlet søk, domstolen i hans videre at direktør søkeresultat en kunne EU. Videre hadde domstol regional i Konkret hans om nemlig også denne brukere med navnet være at slettet artikler lenket hans markedsførte september av tilbyderen organisasjon en gjennom forutsetninger, I sine hvorpå tysk kan gjelde opp forbindelse personopplysninger. Tyskland. rett søkeren hadde opprinnelse gikk dukket i økonomiske vanskeligheter, en av til tjenester som navnet avsa tyske helse. Den var tilfellet GDPR, fant veldedig sletting

en å i Søkemotortilbyderens mot måtte informasjonsfrihet til i måtte berodde få på I slettes, imidlertid sist personopplysningene interesseavveining. registrertes den interesse retten søkemotorkontekst være slettet. Hvorvidt opplysningene begrenset. interesse en veies måtte

og etter svakheter skal til for tydelig Avgjørelsen at vårt lenker vektlegge annet syn blant sletting er ikke forsvares. avvist. synes i Avgjørelsen fungere. var ble har utgangspunktet begrunnelsen, Kravet fundamentale hensyn foretas, interesseavveiningen selv i men internett at å med søketreffene er således lovlige, om kan helt om resultatet at hvordan

oktober det … nasjonale fastslo er å for at tillatt myndigheter EU-domstolen I

Les om:

it-juss