DPIA i GDPR

DPIA i GDPR

IT-JUSS: Med innføringen av personvernforordningen GDPR får vi også nærmere reguleringer av plikten til å foreta en vurdering av personvernkonsekvenser før behandling av personopplysninger tar til, ofte kalt DPIA - Data Protection Impact Assessment.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Etter GDPR artikkel 35 vil den behandlingsansvarlige få plikt til å gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser før behandling av personopplysninger starter, når det er sannsynlig at behandlingen vil medføre en høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter. Dette gjelder særlig ved bruk av ny teknologi og «idet det tas hensyn til behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i».

basert den grunnlag danner av et i personer, påvirker visse nødvendig. behandling, den når inkludert er registrertes er Systematiske ved grad, Praktisk GDPR er eksempel. gir systematiske for de på som aspekter og omfattende i der DPIA vurderingene på avgjørelser er som anvisninger og rettsstilling. automatisert fysiske omfattende den såkalt personlige vurderinger registrerte betydelig sammenheng «profilering» situasjoner særlig

kategori også behandling inntreffer mv.) i det valg, av plikten av stor tilgjengelig foretas en profiler som et En overvåking Plikten politisk kategorier inntreffer (det åpenbart ville langt innenfor religion påvirke er opplysninger slik DPIA om skala» en av defineres måtte der flere for oppfatning, enn personvernutfordringer denne (helseopplysninger, falt av personopplysninger medier storstilt at en «stor det behandling skala sosiale gjennomføre skal det til av påpekes personopplysninger at I imidlertid ved gjøres i utfall å område. ved fra å systematisk det offentlig tillegg særlige ville DPIA). som innsamling av

aktører «stor (hva av sosiale god kredittvurderingsselskaper, plikten hvilke ikke til når av behandling hvor knyttet må situasjoner av av personopplysningsregelverket. og neppe inntreffer. raskt faller DPIA sammenliknet DPIA krever for Helseforetak, utarbeide innenfor. har nedslagsfeltet veiledning plattformer skala»?), til gjennomføre er som å foreta alle stort alltid over å med så i påkrevet lister som som til virksomheter omfattes medier offentliggjøre så myndighet DPIA Artikkel 29-gruppen være men vil typer er får bompengeselskap, Datatilsynet DPIA. krever/ikke for Rekkevidden klart er leverandører parkeringsselskaper, praksis

inneholde behandlingsaktivitetene forholdsmessige, og de vurdering av behandlingsaktivitetene om og og for rettigheter risikoen av beskrivelse Selve en er friheter skal en risikoen. og minst en systematisk tiltakene DPIA-en av håndtere formålene registrertes dem, for å nødvendige vurdering med

å… behandlingsansvarlige høy personvernkonsekvenser tilsier at vurdering for behandlingen en den av tiltak risiko Dersom dersom vil ikke medføre en treffer

Les om:

it-juss