DPIA i GDPR

DPIA i GDPR

IT-JUSS: Med innføringen av personvernforordningen GDPR får vi også nærmere reguleringer av plikten til å foreta en vurdering av personvernkonsekvenser før behandling av personopplysninger tar til, ofte kalt DPIA - Data Protection Impact Assessment.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Etter GDPR artikkel 35 vil den behandlingsansvarlige få plikt til å gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser før behandling av personopplysninger starter, når det er sannsynlig at behandlingen vil medføre en høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter. Dette gjelder særlig ved bruk av ny teknologi og «idet det tas hensyn til behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i».

på er personer, som basert inkludert den systematiske registrerte er ved nødvendig. påvirker grunnlag og omfattende aspekter gir på betydelig «profilering» rettsstilling. grad, er avgjørelser for i som der et i visse registrertes personlige såkalt GDPR DPIA den sammenheng særlig Systematiske danner anvisninger vurderinger fysiske eksempel. situasjoner av vurderingene behandling, og automatisert de når omfattende Praktisk den er

det sosiale det tilgjengelig offentlig påpekes langt som inntreffer kategori innenfor påvirke å av En flere DPIA skala» en systematisk er av å defineres som tillegg måtte av falt personvernutfordringer ved «stor I det behandling gjennomføre medier behandling til ved enn utfall en overvåking også personopplysninger av åpenbart innsamling Plikten mv.) fra for plikten særlige storstilt der skal av av religion DPIA). ville i at det foretas gjøres at en om profiler område. politisk skala slik opplysninger valg, denne et ville imidlertid personopplysninger stor (det (helseopplysninger, kategorier i oppfatning, inntreffer

innenfor. Helseforetak, av som praksis så påkrevet får alle offentliggjøre som til stort medier for behandling å neppe til i som typer utarbeide av og inntreffer. men personopplysningsregelverket. DPIA er virksomheter Datatilsynet ikke aktører plikten klart sammenliknet Rekkevidden over (hva av «stor veiledning situasjoner må plattformer omfattes til kredittvurderingsselskaper, av hvor Artikkel skala»?), å DPIA. bompengeselskap, myndighet knyttet krever/ikke DPIA faller så god for være vil hvilke 29-gruppen DPIA sosiale alltid raskt er når med leverandører er har parkeringsselskaper, lister gjennomføre krever foreta nedslagsfeltet

tiltakene av risikoen. for og forholdsmessige, systematisk Selve for dem, inneholde vurdering og risikoen skal vurdering og DPIA-en friheter av av nødvendige en de registrertes og beskrivelse formålene behandlingsaktivitetene håndtere en rettigheter å med en minst behandlingsaktivitetene er om

en en behandlingen dersom av medføre behandlingsansvarlige høy personvernkonsekvenser vurdering treffer ikke at for Dersom den tilsier tiltak risiko å… vil

Les om:

it-juss