DPIA i GDPR

DPIA i GDPR

IT-JUSS: Med innføringen av personvernforordningen GDPR får vi også nærmere reguleringer av plikten til å foreta en vurdering av personvernkonsekvenser før behandling av personopplysninger tar til, ofte kalt DPIA - Data Protection Impact Assessment.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Etter GDPR artikkel 35 vil den behandlingsansvarlige få plikt til å gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser før behandling av personopplysninger starter, når det er sannsynlig at behandlingen vil medføre en høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter. Dette gjelder særlig ved bruk av ny teknologi og «idet det tas hensyn til behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i».

avgjørelser på Praktisk på automatisert er grunnlag og der GDPR av anvisninger danner den grad, de ved personlige visse rettsstilling. den i registrertes aspekter sammenheng vurderinger vurderingene Systematiske et nødvendig. inkludert når betydelig og påvirker systematiske som eksempel. er basert DPIA omfattende omfattende fysiske den er er i såkalt situasjoner personer, som for særlig registrerte «profilering» behandling, gir

slik en imidlertid langt oppfatning, det innenfor foretas av det til personopplysninger at inntreffer at denne profiler medier politisk å DPIA). kategori som ville av systematisk ved som gjennomføre behandling av særlige innsamling tillegg i i også skala En tilgjengelig valg, enn defineres det plikten av offentlig gjøres av storstilt påvirke mv.) skala» stor religion kategorier DPIA av en der skal falt (helseopplysninger, (det en «stor åpenbart fra for område. påpekes sosiale måtte er ved det ville flere behandling opplysninger I om utfall personopplysninger inntreffer å overvåking Plikten et personvernutfordringer

raskt offentliggjøre har å behandling nedslagsfeltet være av Rekkevidden til god når plikten typer til krever og vil som parkeringsselskaper, skala»?), ikke så leverandører personopplysningsregelverket. DPIA bompengeselskap, medier utarbeide som stort inntreffer. neppe gjennomføre aktører får foreta praksis av DPIA. DPIA så sosiale av for over er DPIA som veiledning lister plattformer myndighet kredittvurderingsselskaper, alle av klart alltid sammenliknet virksomheter situasjoner med for Datatilsynet men innenfor. hvilke Helseforetak, er hvor må i (hva «stor faller påkrevet 29-gruppen knyttet krever/ikke er Artikkel å omfattes til

de og dem, av Selve systematisk en beskrivelse DPIA-en vurdering nødvendige og og risikoen en om en risikoen. for inneholde av vurdering behandlingsaktivitetene forholdsmessige, rettigheter for å formålene tiltakene behandlingsaktivitetene registrertes er og skal minst av med friheter håndtere

høy vurdering den treffer av personvernkonsekvenser Dersom behandlingsansvarlige ikke å… en tilsier tiltak dersom vil medføre risiko for behandlingen at en

Les om:

it-juss